Płace DOS/Windows 1.76A

Informujemy, o ukazaniu się nowej wersji programu Płace 1.76A. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla użytkowników programu w generacji 1.76. Dla użytkowników starszych generacji wersja jest płatna zgodnie z cennikiem..

Zmiany:

  • zmodyfikowano przenoszenie danych do deklaracji PIT-11 (23) w polu 28,
  • umożliwiono nie zaznaczanie żadnej pozycji,
  • w przypadku wysyłania Zbiorczych E-Deklaracji pracownikom należy w kartotece pracowników w kolumnie PIT11_K zdefiniować odpowiedni rodzaj kosztów: 0 – brak zaznaczenia na wydruku kwadratu, 1 – kwadrat pierwszy, 2 – kwadrat drugi, 3 – kwadrat trzeci, 4 – kwadrat czwarty.

Pobierz aktualizację