Kadry, Płace i ZUS PRO 9.5.4.28– optymalizacja eksportów ZUS RPA / ZWUA oraz nowy wykaz dokumentów w Menadżerze dokumentów kadrowych

Uprzejmie informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.5.4.28 i uwzględnia między innymi: optymalizację współpracy z nowym Płatnikiem (wer. 10.02.002) w zakresie eksportu i importu nowych dokumentów (ZWUA i RPA), rozszerzenie dokumentów dostępnych w Menadżerze dokumentów kadrowych o nowe pozycje wymienione w nowym Rozporządzeniu w sprawie Dokumentacji pracowniczej. Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji od 9.5.0.0. Dla użytkowników wcześniejszych wersji płatna jest zgodnie z cennikiem. Poniżej przesyłamy listę nowości i zmian.

Nowości:

  • Naliczanie podstaw składek ZUS dla Właściciela z kodem tytułu ubezpieczenia 0572xx. Przy liczeniu podstaw składek ZUS dla kodów tytułu ubezpieczenia 0572xx liczy min. od 30% wartości zmiennej „Płaca minimalna”;
  • Uzupełniono nazwy dokumentów kadrowych standardowo (domyślnie) dostępnych w oknie: „Dokumenty – słownik” w Menu: Menadżer dok. Kadrowych. Nazwy dokumentów zostały uzupełnione na podstawie przykładów dokumentów wymienionych w nowym Rozporządzeniu dot. prowadzenia Dokumentacji pracowniczej;
  • Z uwagi na zmianę przepisów prawa dot. wskazania wypłaty w formie bezgotówkowej jako podstawowej formy wypłaty wynagrodzenia (w przeciwieństwie do wcześniejszej formy jako „Gotówka”) przyjęto, że domyślnym ustawieniem dot. definiowania formy wypłaty wynagrodzenie jest ROR („Tak w całości”). Taka forma jest obecnie podpowiadana domyślnie przy definiowaniu wynagrodzeń za pomocą kreatora płac według metody / ścieżki: „Standardowa definicja płac pracownika”.

Zmiany:

  • Zmodyfikowano eksport raportu miesięcznego ZUS RPA – w taki sposób, że eksport ten nie powstaje w sytuacji, gdy nie ma danych, które raportuje się do ZUS RPA (nie powstaje gdyby ZUS RPA miał być zerowym – ponieważ zerowy plik z raportem ZUS RPA nie importuje się do programu Płatnik);
  • Zmodyfikowano eksport dokumentu wyrejestrowania ZUS ZWUA. Nowe pola dotyczące rozwiązania stosunku pracy eksportowane są dla kodów ubezpieczenia dotyczących pracowników.

Aktualizację do nowej wersji można pobrać ze strony pobierz aktualizację.

Cennik aktualizacji dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl. Zapraszamy do składania zamówień.