Generacja 19.00 już w sprzedaży

Nowa generacja DGCS System 19.00

Informujemy, że jest już dostępna nowa generacja programu DGCS System – 19.00, jest ona płatna zgodnie z cennikiem. Wersję można pobrać ze strony dgcs.pl. Przypominamy, że użytkownikom, którzy zakupili oprogramowanie od 2 listopada 2018 roku, przysługuje jego bezpłatna wymiana. Będzie ona będzie realizowana do 28.02.2019 r.

Poniżej prezentujemy zakres zmian w generacji 19.00:

1.SYSTEM 

 • Wprowadzono nowe ikony,
 • Dodano możliwość zmiany hasła użytkownika w wielu bazach danych.

2. KSIĘGOWOŚĆ

 • Nowy wygląd okna głównego i miejsca dodawania wpisu,
 • Integracja DGCS System z MójKsięgowy24.pl w zakresie modułu Ryczałt,
 • Łatwiejsza możliwość przeglądania plików JPK (Pokaż dane XML),
 • e-Sprawozdania Finansowe,
 • Dodano nowe wzorce dla KPiR i KPiR RR dla odliczeń wartości procentowej kosztów (75% i 20%),
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36 (26) wraz z obsługą e-Deklaracji,
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-36L (15) wraz z obsługą e-Deklaracji,
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-28 (21), PIT-28A (18) i PIT-28B (15) wraz z wysyłką e-Deklaracji,
 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-7 (19) wraz z obsługą w e-Deklaracjach,
 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-7K (13) wraz z obsługą w e-Deklaracjach,
 • Dodano nowy wzór deklaracji NIP-2 (12),
 • Dodano nowy wzór deklaracji NIP-8 (3),
 • Udostępniono przyciski z odliczeniem 75% i 20% dla VAT-owców, 
 • Udostępniono pełną obsługę e-Sprawozdań finansowych,
 • Dodano możliwość księgowania wartości % dla księgowości bez VAT:
  – w przypadku dodawania wpisu bez VAT na panelu Księga/Dziennik dodano dwa przyciski „75% kwoty” i „20% kwoty”. Dotyczy modułów KPiR, KPiR dla RR oraz Księga Handlowa,
  – w przypadku KPiR i KPiR dla RR, jeżeli wpiszemy jakąś kwotę w tabeli, to po naciśnięciu któregoś z powyższych przycisków wpisana przez nas kwota (aktywny wiersz), zamieniana jest na 75% lub 20% tej kwoty. Operację można wykonywać kilkukrotnie i nie ma żadnej blokady co do nazwy kolumny,
  – w przypadku modułu Księga Handlowa, jeżeli wpiszemy jakąś kwotę w tabeli (strona winien lub ma), to po naciśnięciu któregoś z powyższych przycisków kwoty z aktywnego wiersza (zarówno winien i ma) zostaną zamienione na 75% lub 20% tej kwoty. Operację można wykonywać kilkukrotnie nieważne jakie konto jest wybrane w tabeli,
  – przeliczona kwota 75% lub 20% jest później przeliczana na PLN według zadanego kursu, jeżeli kwota w danej komórce jest w walucie obcej,
 • W oknie „Wybierz dokumenty do rozliczenia” dodano przycisk „Pokaż szczegóły”, który prezentuje listę powiązanych księgowań z danym rozrachunkiem (kontem),
 • Dodano nową deklarację CIT-BR (prace badawczo-rozwojowe) jako załącznik do CIT-8 wraz z możliwością wysyłki,
 • Dodano możliwość podpisywania e-Sprawozdań finansowych Profilem Zaufanym (wraz z instrukcją podpisywania).
   

3. MAGAZYN 

 • Nowy wygląd okna głównego,
 • Wspólna kartoteka dokumentów sprzedaży,
 • Panel z podglądem stanów magazynowych na innych magazynach,
 • Informacja o walucie dokumentu w podsumowaniach dokumentu (w panelu „Wystawiany dokument”),
 • Obsługa kolektora danych CIPHERLAB 8400,
 • Panel z informacjami o sprzedanych towarach wybranemu kontrahentowi,
 • Dodawanie definicji towaru po wpisaniu indeksu w oknie głównym,
 • Możliwość anulowania faktury,
 • W „Kartoteka dokumentów sprzedaży” dodano kolumny z danymi odbiorcy tak, aby była możliwość wyszukiwania,
 • Dodano kolumny z danymi odbiorcy oraz z danymi kontrahenta (adres, kod pocztowy, miasto, NIP, nazwa skrócona) w oknie „Wybierz dokumenty WZ na fakturę”,
 • Dodano nowy moduł: Akcyza węglowa ,
 • Przeliczanie rabatów w kartotece faktur VAT zgodnie z ustawieniami w programie,
 • Podpowiadanie rabatu globalnego w kartotekach wydań,
 • Podsumowanie w oknie wystawiania korekty sprzedaży,
 • Pole „Indeks” w oknie edycji pozycji zakupu/przyjęcia/zamówienia do dostawcy,
 • Dodano możliwość przeliczania rabatów w kartotece faktur VAT zgodnie z ustawieniami w programie,
 • Dodano podpowiadanie rabatu globalnego w kartotekach wydań,
 • Dodano podsumowanie w oknie wystawiania korekty sprzedaży,
 • Dodano pole „Indeks” w oknie edycji pozycji zakupu/przyjęcia/zamówienia do dostawcy,
 • Na wzorcu „Faktura – akcyza węglowa – towary akcyzowe w kg” dodano kolumnę z ilością kilogramów dla towarów akcyzowych.

4.  ŚRODKI TRWAŁE 

 • Nowy wygląd modułu,
 • Obsługa jednorazowego odliczenia do 100 000,00 PLN ,
 • Ukryta zakładka “Korekty”,
 • Nowy raport – “Raport ze spisu z natury”.

5. KADRY I PŁACE 

 • Uwagi do wydruku świadectwa pracy – usprawnienia świadectwa pracy,
 • Lista obecności – możliwość wydruku osobnych list obecności dla pracowników,
 • Zmiany na 2019 – daty świąt w roku 2019, zmienne finansowe, nowa minimalna stawka godzinowa w umowach zlecenie oraz w rachunkach, 
 • Dodano nowy wzór deklaracji IFT-1/IFT-1R (14) wraz z obsługą e-Deklaracji,
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-11 (24) wraz z obsługą e-Deklaracji,
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-4R (8) wraz z obsługą e-Deklaracji,
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-8AR (7) wraz z obsługą e-Deklaracji,
 • Dodano wydruk „Wezwanie do podania konta” dla pracownika, który otrzymywał zapłatę wynagrodzenia za pracę w gotówce w menu głównym „Dokumenty”, pod przyciskiem „Wydruki” w oknie „Listy Płac / Karty wynagrodzeń” oraz w oknie głównym „Pracownicy”,
 • Dodano nowe formularze PIT-8C oraz PIT-R wraz z wysyłką e-Deklaracji z moduły Deklaracje,
 • Uaktualniono wartość zmiennej finansowej „Podstawa zdrowotna właściciel” na 3803,56 zł. Nowa wartość obowiązuje od 01.01.2019 r.,
 • Wydruk zawierający informacje dla pracownika o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • W oknie List Płac podczas próby edycji listy płac komunikat o braku możliwości edycji listy płac z powodu jej zaksięgowania,
 • Obsługa kodów 0572, 0590, 0592,
 • Dodano obsługę generowania formularza ZUS RPA,
 • Dodano wydruk zawierający informacje dla pracownika o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Zapraszamy do składania zamówień u naszych partnerów