FiK Księga Handlowa DOS/Windows

Opis

Wersja
17.00O

FiK Księga Handlowa DOS/Windows

To program, który w prosty i intuicyjny sposób prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości i przepisami związanymi z integracją europejską. Bez dodatkowych opłat system pracuje w sieciach na dowolnej liczbie stanowisk umożliwia prowadzenie księgowości do 30 firm.

Księgowanie

 • księgowanie w paczkach co umożliwia pełną kontrolę dokumentów i pracę osób nie mających pełnych kompetencji księgowych
 • możliwość konfiguracji dekretów księgowych w taki sposób aby księgowanie dotyczyło konkretnych operacji gospodarczych
 • paczka zostaje zaksięgowana tylko przy spełnieniu wszelkich warunków: zgodność wszystkich jej dokumentów i prawidłowe wypełnienie wszystkich dokumentów VAT
 • dokumenty BO można wprowadzać w dowolnym czasie, nawet jeśli wcześniej wprowadzane były dokumenty obrotowe. Dokumenty BO mogą być sporządzane również w obcych walutach
 • możliwość obsługi dowolnej liczby dzienników (np. kasowy, bankowy, sprzedaży itd.)
 • możliwość księgowań walutowych
 • dokumenty VAT zarówno w paczkach jak i bezpośrednio do rejestrów VAT wprowadzanie dokumentów zgodne z najnowszymi przepisami VAT (w tym zakup paliwa, zakupy wewnątrzunijne, transakcje trójstronne, sprzedaż wewnątrzunijna usług w stawce NP itd.)
 • dokumenty VAT zakupowe z odwleczonym czasem odliczenia VAT
 • automatyczne wyliczanie dokumentu VAT na podstawie dekretów w paczce (tam gdzie jest to możliwe) zobowiązania wobec skarbu państwa z tytułu zakupów wewnątrzunijnych księguje się tylko w rejestrze zakupu (nie ma konieczności rejestrowania tego samego w rejestrze sprzedaży)
 • w paczce można dokonywać kojarzenia faktur i zapłat, nawet jeśli kwoty zapłat odbiegają od wartości faktur, lub płatność za faktury odbywa się na drodze kompensaty
 • po zaksięgowaniu paczki i zbilansowaniu faktury i zapłaty w kartotece faktur, dokumenty te automatycznie przechodzą do archiwum. To samo dotyczy dokumentów, które kojarzymy bezpośrednio w kartotece faktur (rozrachunków)

Sprawozdawczość księgowa – standardowa

 • zestawienie obrotów i sald
 • dzienniki
 • kontówki, w tym walutowe
 • syntetyki i analityki w różnych układach (kilkanaście różnych rodzajów zestawień)
 • możliwość definiowania własnych syntetyk na konta nieistniejące w planie kont (np. rozrachunki publicznoprawne, zespoły itd) i dokonywanie odpowiednich wyliczeń syntetycznych

Sprawozdawczość księgowa – definiowana

 • bilanse
 • rachunki zysków i strat
 • przepływy
 • możliwość zdefiniowania dowolnego własnego zestawienia

Sprawozdawczość VAT

*Rejestry VAT analityczne: obejmują sprzedaż i zakup (ok. 20 zestawień). Podzielone i opisane są w taki sposób, aby spełniały ustawę o VAT i dawały możliwość określenia wszystkich ustawowych danych. syntetycznie: pokazują wszystkie dane zbiorczo

Deklaracje

 • FiK preparuje dane do deklaracji VAT7, VAT kwartalny UE, CIT2, PIT5 po spreparowaniu danych istnieje możliwość wywołania tych deklaracji z wcześniej przygotowanymi danymi

Bezpośrednia obsługa rozrachunków

 • dokumenty uzgodnione przynoszone są do archiwum
 • można drukować odsetki i upomnienia zarówno z kartoteki faktur (rozrachunków) jak i z archiwum)
 • istnieje możliwość wycofania rozrachunku z archiwum do kartoteki faktur do dyspozycji jest ok. 20 różnych zestawień dotyczących kontrahentów (ich zaległości płatniczych) zarówno syntetycznych jak i analitycznych
 • dostępna jest inwentura rozrachunków (porównanie z dokumentami zaksięgowanymi w księdze handlowej
 • istnieje możliwość dopisania dowolnego rozrachunku bezpośrednio do kartoteki faktur
 • dostępny jest wydruk uzgodnienia stanów
 • można drukować zestawienie dla banków (rozrachunki bieżące, do 3 miesięcy, ad 3 do 6 miesięcy i powyżej 6 miesięcy)

Wprowadzanie danych z innych systemów

 • Działa jako system samouczący. Raz wprowadzony sposób dekretacji zostaje zapamiętany i wprowadzony ponownie w przypadku kolejnego natrafienia na dokument o tych samych parametrach (typ, sposób zapłaty, operacja gospodarcza, miejsce powstawania kosztów itd.). Ponieważ interface jest standaryzowany, pozwala to na import dokumentów nie tylko z produktów naszej firmy, ale zupełnie dowolnej (producent musi tylko wyprowadzić dane wg naszego standardu)

Obsługa kontrahentów

 • jedna kartoteka z możliwością przeszukiwania różnych kryteriów np. wg dostawców lub odbiorców.

Inne

 • podgląd stanów kont praktycznie na każdym poziomie
 • możliwość pełnej obsługi kontrahentów (zakładanie, modyfikacja) ze wszystkich miejsc, w których jest to potrzebne
 • wyszukiwanie zaksięgowanych kwot i dokumentów
 • administrowanie wydrukami składowanymi jako zbiory
 • ustawienie kolorów w paczce i innych parametrów paczki
 • administrowanie tabelą podatkową, odsetkami, możliwościami drukarek
 • pełna obsługa polskich znaków, niezależnie w bazie danych i wydrukach
 • zamknięcia poszczególnych lat księgowych z bezpieczną możliwością ich powtarzania – tworzy się automatyczne BO na następny rok
 • lata księgowe mogą nie być związane z latami kalendarzowymi
 • dostęp do wszystkich lat księgowych rejestrowanych w systemie
 • system operacyjny DOS, WINDOWS na stanowisku pracy
 • drukowanie na drukarki dowolnego typu, w tym w pełni WINDOWSowe (dowolny port)
 • możliwość kierowania wydruków bezpośrednio na drukarkę lub na monitor
 • system sieciowy w dowolnej sieci akceptującej polecenia DOS (NOVELL, Windows, LINUX lub UNIX z NFS i PC-NFS na końcówkach)
 • kontrola uprawnień użytkowników.

Najważniejsze funkcje

Opis w skrócie:

 • księgowanie
 • sprawozdawczość księgowa – standardowa
 • sprawozdawczość księgowa – definiowana
 • bezpośrednia obsługa rozrachunków
 • sprawozdawczość VAT
JPK

Instrukcja Obsługi i instalacji dla Programów DOS – pobierz

JPK

Aktualności i aktualizacje

FiK Księga Handlowa DOS/Windows 17.00 O

FiK Księga Handlowa DOS/Windows 17.00 O

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu FiK Księga Handlowa DOS/Windows. Wersja posiada numer 17.00 O. Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu generacji 17.00. Dla użytkowników starszych generacji wersja płatna zgodnie z cennikiem.

dodano: 23.06.2017

Pobierz

FiK Księga Handlowa DOS/Windows 17.00 N

FiK Księga Handlowa DOS/Windows 17.00 N

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu FiK Księga Handlowa DOS/Windows. Wersja posiada numer 17.00 N. Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu generacji 17.00. Dla użytkowników starszych generacji wersja płatna zgodnie z cennikiem.

dodano: 06.06.2017

Pobierz

FiK Księga Handlowa DOS/Windows 17.00 M

FiK Księga Handlowa DOS/Windows 17.00 M

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu FiK Księga Handlowa DOS/Windows. Wersja posiada numer 17.00 M. Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu generacji 17.00. Dla użytkowników starszych generacji wersja płatna zgodnie z cennikiem.

dodano: 30.05.2017

Pobierz

FiK Księga Handlowa DOS/Windows 17.00 L

FiK Księga Handlowa DOS/Windows 17.00 L

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu FiK Księga Handlowa DOS/Windows. Wersja posiada numer 17.00 L. Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu generacji 17.00. Dla użytkowników starszych generacji wersja płatna zgodnie z cennikiem.

dodano: 27.04.2017

Pobierz

FiK Księga Handlowa DOS/Windows 17.00 K

FiK Księga Handlowa DOS/Windows 17.00 K

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu FiK Księga Handlowa DOS/Windows. Wersja posiada numer 17.00 K. Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu generacji 17.00. Dla użytkowników starszych generacji wersja płatna zgodnie z cennikiem.

dodano: 24.04.2017

Pobierz

FiK Księga Handlowa DOS/Windows 17.00 J

FiK Księga Handlowa DOS/Windows 17.00 J

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu FiK Księga Handlowa DOS/Windows. Wersja posiada numer 17.00 J. Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu generacji 17.00. Dla użytkowników starszych generacji wersja płatna zgodnie z cennikiem.

dodano: 27.03.2017

Pobierz

FiK Księga Handlowa DOS/Windows 17.00 I

FiK Księga Handlowa DOS/Windows 17.00 I

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu FiK Księga Handlowa DOS/Windows 17.00 I. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla użytkowników programu w generacji 17.00. Dla posiadaczy starszych generacji wersja płatna zgodnie z cennikiem.

dodano: 14.03.2017

Pobierz

FiK Księga Handlowa DOS/Windows - nowa wersja! 17.00H

FiK Księga Handlowa DOS/Windows – nowa wersja! 17.00H

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu FiK Multi DOS/Windows 17.00 H. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla użytkowników programu w generacji 1.77. Dla posiadaczy starszych generacji wersja płatna zgodnie z cennikiem.

dodano: 08.03.2017

Pobierz

FiK Księga Handlowa DOS/Windows - nowa wersja! 17.00D

FiK Księga Handlowa DOS/Windows – nowa wersja! 17.00D

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu FiK Księga Handlowa DOS/Windows 17.00 D. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla użytkowników programu w generacji 17.00. Dla posiadaczy starszych generacji wersja płatna zgodnie z cennikiem.

dodano: 22.02.2017

Pobierz

FiK Księga Handlowa DOS/Windows - nowa wersja! 17.00C

FiK Księga Handlowa DOS/Windows – nowa wersja! 17.00C

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu FiK Księga Handlowa DOS/Windows 17.00 C. Aktualizacja jest bezpłatna dla użytkowników programu w generacji 17.00, dla pozostałych płatna jest zgodnie z cennikiem.

dodano: 17.02.2017

Pobierz

FiK Księga Handlowa DOS/Windows - nowa wersja! 17.00B

FiK Księga Handlowa DOS/Windows – nowa wersja! 17.00B

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu FiK Księga Handlowa DOS/Windows  17.00 B. Aktualizacja jest bezpłatna dla użytkowników programu w generacji 17.00, dla pozostałych płatna jest zgodnie z cennikiem.

dodano: 17.02.2017

Pobierz

FiK Księga Handlowa DOS/Windows - nowa wersja! 17.00A

FiK Księga Handlowa DOS/Windows – nowa wersja! 17.00A

Już jest nowa generacja programu FiK Księga Handlowa w wersji 17.00A. Oprogramowanie zostało dostosowane do zmian w przepisach i jest płatne zgodnie z cennikiem.

dodano: 08.02.2017

Pobierz

FiK – Księga Handlowa DOS/Windows 16.50C

FiK – Księga Handlowa DOS/Windows 16.50C

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu FiK Księga Handlowa DOS/Windows – 16.50B, w której poprawiono błąd przy generowaniu JPK ( w niektórych sytuacjach występował błąd – “Error base/1003 variable does not exist: NAZWA”).

dodano: 08.11.2016

Pobierz

FiK – Księga Handlowa DOS/Windows 16.50B

FiK – Księga Handlowa DOS/Windows 16.50B

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu FiK Księga Handlowa DOS/Windows – 16.50B, w której poprawiono przenoszenie danych do e-Deklaracji.

dodano: 24.10.2016

Pobierz

FiK – Księga Handlowa DOS/Windows 16.50 z obsługą JPK i Zbiorczych e-deklaracji

FiK – Księga Handlowa DOS/Windows 16.50 z obsługą JPK i Zbiorczych e-deklaracji

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu FiK Księga Handlowa DOS/Windows – 16.50. Użytkownicy posiadający generację 16.00 mogą przejść do najnowszej generacji w specjalnie przygotowanej cenie update, czyli 50% ceny aktualizacji. Sprawdź specjalną ceną aktualizacji w cenniku!

dodano: 21.09.2016

Pobierz

FiK - Księga Handlowa 16.0C

FiK – Księga Handlowa 16.0C

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu FiK Księga Handlowa – 16.0C. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu generacji 16. Dla użytkowników starszych generacji wersja płatna zgodnie z cennikiem.

dodano: 08.03.2016

Pobierz

FiK - Księga Handlowa 16.0B

FiK – Księga Handlowa 16.0B

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu FiK Księga Handlowa – 16.0B. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu generacji 16. Dla użytkowników starszych generacji wersja płatna zgodnie z cennikiem.

dodano: 18.02.2016

Pobierz

Multi Firma DOS/Windows nowe wersje!

Multi Firma DOS/Windows nowe wersje!

Programy z serii Multi Firma to nowa generacja programów działających pod systemem DOS/Windows. Programy dostosowane są do pracy na systemach 64-bitowych.

dodano: 05.01.2016

FiK - Księga Handlowa 16.0A

FiK – Księga Handlowa 16.0A

Informujemy, że opublikowana została nowa, płatna wersja programu FiK Księga Handlowa w wersji 16.0A. Oprogramowanie zostało dostosowane do zmian w przepisach, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.

dodano: 15.01.2016

FIK DOS/Windows 15.5C

FIK DOS/Windows 15.5C

Informujemy, że opublikowana została aktualizacja programu FiK Księga Handlowa w wersji 15.5C. Aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

dodano: 28.09.2015

Pobierz

FIK DOS/Windows 15.5B

FIK DOS/Windows 15.5B

Informujemy, że opublikowana została aktualizacja programu FiK Księga Handlowa w wersji 15.5B. Aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem. Zachęcamy do składania zamówień.

dodano: 07.09.2015

Pobierz

FIK Księga Handlowa DOS/Windows 15.5!

FIK Księga Handlowa DOS/Windows 15.5!

Program już dostępny! Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu FiK Księga Handlowa w wersji 15.5. Oprogramowanie zostało dostosowane do zmian w przepisach, które zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2015 roku. Aktualizacja jest płatna dla posiadaczy programu generacji 15 na zasadach update (350 zł netto). dodano: 5 miesięcy temu

dodano: 12.08.2015

Zmiany w przepisach od 1 lipca 2015 r.

Zmiany w przepisach od 1 lipca 2015 r.

Szereg zmian, które obowiązują od początku lipca 2015 r. wynikają z ustawy uchwalonej dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zmiany te mają za zadanie dostosować przepisy ustawy o podatku VAT do prawa Unii Europejskiej wynikającego z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

dodano: 13.07.2015

DGCS SA przedstawia projekt: Solidny Kupiec!

DGCS SA przedstawia projekt: Solidny Kupiec!

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informujemy o uruchomieniu przez DGCS SA elitarnego programu Solidny Kupiec.

dodano: 24.06.2015

FiK Księga Handlowa 15.0B DOS/Windows

FiK Księga Handlowa 15.0B DOS/Windows

Informujemy, że opublikowana została aktualizacja programu FiK Księga Handlowa w wersji 15.0B. Aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem. Zachęcamy do składania zamówień.

dodano: 23.02.2015

Pobierz

FiK Księga Handlowa 15.0 DOS/Windows

FiK Księga Handlowa 15.0 DOS/Windows

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu FiK Księga Handlowa w wersji 15.0. Aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

dodano: 03.02.2015

Wersja próbna

Warunki

Wersja próbna pozwala na darmowe korzystanie z oprogramowania przez trzydzieści dni. Po okresie trzydziestu dni praca w programie przestanie być możliwa. Wersja próbna zawiera wszystkie funkcjonalności. Zapraszamy do wypróbowania DGCS System (dawniej INFOR System) najbezpieczniejszego oprogramowania dla firm i biur rachunkowych. Jeśli wpiszesz adres e-mail dołączysz do naszego newslettera.  

 

Zamów

Pola oznaczone symbolem * są wymagane

DGCS S.A. nie prowadzi sprzedaży detalicznej. Sprzedaż oprogramowania odbywa się przez sieć naszych Dystrybutorów.

Zamów moduł

Dane kontaktowe