Zaznacz stronę

Nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO 9.4.6.17

Uprzejmie informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.4.6.17. Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 9.4.0.0. Dla użytkowników wcześniejszych wersji płatna jest zgodnie z cennikiem.

Nowości:

 • Zmienne finansowe obowiązujące od 9/2018 r. oraz 10/2018r. Zmienna zostanie zmodyfikowana po pierwszym wejściu do bazy;
 • Dodano plik wzorca klauzuli informacyjnej RODO dla osób zatrudnionych. Treść tego pliku można modyfikować dla własnych potrzeb. Wydruk dokumentu dostępny z Menu: System → Wzory dokumentów → Widok: “Szablony definiowane”.

Zmiany:

 • Zmieniono opis zakładki “Ochrona” w oknie “Dane pracownika” na “RODO”;
 • Zwiększono długość pola “Nazwa” w oknie Kadry → Menadżer dok. kadrowych → “Dokumenty słownik”, umożliwiając definiowanie nowych typów dokumentów kadrowych o dłuższych nazwach;
 • Z uwagi na standardy RODO ograniczono ilość danych prezentowanych w kwestionariuszach osobowych drukowanych z programu w oknie “Dane pracownika”;
 • Z uwagi na standardy RODO ograniczono także ilość danych osobowych drukowanych w nagłówkach dokumentów kadrowych, takich jak:
  • Umowa o pracę
  • Aneks
  • Porozumienie zmieniające
  • Wypowiedzenie warunków
  • Rozwiązanie umowy
  • Szczegółowe warunki zatrudnienia (mamy 2 wersje)
  • Zaświadczenia o ubezpieczeniu zdrowotnym… (oba z okna “Rodzina…”)
  • Karta urlopowa (z okna Urlopy)
  • Symulacja urlopu (z okna Urlopy)
  • Późniejsze wykorzystanie urlopu (z okna Urlopy) – czyli “Porozumienie o wykorzystaniu …”
  • Karta dni zasiłkowych
  • Kartoteka czasu pracy
  • Zaświadczenia o zarobkach (wszystkie)
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu
  • Zawiadomienie o zatrudnieniu
  • Umowa zlecenia ( i wszystkie umowy cywilnoprawne)
  • Rachunek / faktura (do umów zleceń i wszystkich innych umów cywilnoprawnych)

Aktualizację do nowej wersji można pobrać ze strony pobierz aktualizację.
Cennik aktualizacji dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ