Zaznacz stronę

Błędny NIP na fakturach i w programie

Jesteś tutaj:

Należy w folderze z zainstalowanym programem uruchomić plik sysauwin.exe i wprowadzić kod aktywujący (24 znakowy) otrzymany wraz z licencją.

W programie magazynowym należy wystawić nową fakturę i sprawdzić NIP (nie drukować faktury z archiwum). Jeżeli NIP będzie poprawny, to dotychczas wystawione faktury z błędnym NIP-em można skorygować w opcji SPRZEDAŻ\PRZEGLĄD ARCHIWUM\ F11 – korekta nagłówka.

W programach księgowych również należy sprawdzić wyświetlający się NIP. Jeżeli po wykonaniu wyżej opisanych czynności NIP jest nadal zły, wówczas należy procedurę powtórzyć.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ