Zaznacz stronę

Nowa wersja DGCS System – 21.32 r210511

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 21.32 r210511.
Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  • Opłata cukrowa – zmieniono liczenie dla pól 17, 24 i 28.

Moduły księgowe:

  • Zmieniono opis “Załączniki” na “Dodatkowe informacje i objaśnienia (załączniki)”. Zmieniono także komunikaty przy generowaniu e-Sprawozdania na informację o braku wypełnienia dodatkowej informacji dla e-Sprawozdań finansowych;
  • Dodano nowy schemat wysyłki e-Deklaracji CIT-8 wer.30 v.2-0 wraz z załącznikami;
  • Dostosowano import z pliku wyciągu bankowego w formacie MT940 do zmian wprowadzonych przez BOŚ Bank.

Moduły Kadry i Płace:

  • Przywrócono możliwość wygenerowania Świadectwa pracy.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ