Zaznacz stronę

Nowa wersja DGCS System – 21.36 r210601

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 21.36 r210601.
Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły system:

 • Dodano obsługę UPO dla plików JPK-V7M/K w wersji 7.0;
 • Usprawniono wystawianie dokumentów kasowych po zmianie bazy danych, w sytuacji w której w drugiej bazie nie było kasy o ID jak kasa wybrana w pierwszej bazie;
 • Zwiększono ikony “Drukuj” i “Zapisz” na podglądzie wydruku.

Moduły magazynowe:

 • Podatek cukrowy. Zmiana deklaracji CUK-1 wer.1 według nowych wytycznych;
 • Usprawniono zapamiętywanie ustawień rozmiarów okien przy zamykaniu programu w przypadku, gdy użytkownik przeszedł przez okno „Konfiguracji kasy”;
 • W oknie „Kartoteka płatności” zwiększono rozmiar pola „Uwagi”;
 • W „Kartotece zamówień do dostawców”, „Kartotece zamówień od klientów i „Kartotece ofert” ukryto nadmiarowe kolumny;
 • W słowniku „Kontrahenci” ukryto nadmiarowe kolumny.
 • W „Kartotece faktur WNT” zgrupowano pod jednym przyciskiem możliwość wystawiania i drukowania faktury wewnętrznej w opcji „Faktura wewnętrzna”;
 • W „Kartotece faktur zakupu”, „Kartotece dokumentów PZ”, „Kartotece dokumentów PW”, „Kartotece dokumentów WNT”, „Kartotece faktur RR”, „Kartotece Not uznaniowych”, „Kartotece korekt faktur zakupu” dostosowano kolory suwaków przy dokumentach i pozycjach dokumentów przyjęcia do reszty Systemu;
 • Przy wystawianiu dokumentu na podstawie już istniejącego dokumentu (np. FV na podstawie dok. WZ) dostosowano kolory suwaków przy pozycjach do reszty Systemu;
 • Przy wystawianiu korekt faktur zakupu, faktur zaliczkowych dostosowano kolory suwaków przy pozycjach do reszty Systemu;
 • Dodano przenoszenie ilości na dokumentach przesunięć międzymagazynowych na poszczególne magazyny przy MM na wiele magazynów przez schowek;
 • Usprawniono przywracanie dokumentu po zamknięciu programu jeśli ostatnimi operacjami na dokumencie była edycja lub usunięcie pozycji;
 • Umożliwiono wystawienie faktury z paragonu, jeśli paragony są w różnych miesiącach;
 • Zmieniono sposób wyświetlania dokumentów w „Kartotece korekt faktur VAT”, gdzie kolejność wyświetlania ustawiona została na podstawie daty wystawienia.

Moduły księgowe:

 • Zmieniono sposób oznaczania „TP”. Przy dodawaniu wpisu dla kontrahenta powiązanego oznaczane jest „TP”, natomiast jeżeli zostanie dodany na panelu VAT wiersz dla zakupu niezawierający VAT-u należnego, to „TP” jest automatycznie odznaczane;
 • Przy ponownym przeliczaniu deklaracji VAT-7 dodano możliwość wybrania poprzedniej deklaracji, z której można przenieść dane;
 • Usprawniono automatyczne księgowanie wyciągów bankowych w przypadku, gdy są określone dla jednej pozycji wzorca 2 lub więcej kont bankowych;
 • Poprawiono literówkę w oknie paska postępu przy księgowaniu rozliczeń międzyokresowych;
 • Obsłużono wypełnianie deklaracji PIT-36 „zerami” w przypadku przenoszenia danych z deklaracji do pliku XML dla sekcji: 88-94 i 145-151;
 • Raport kasowy z kont kasy. W oknie głównym Księgi Handlowej pod prawym przyciskiem myszy dodano możliwość wydruku dokumentu kasowego z istniejącego księgowania. Po wybraniu opcji takiego wydruku należy podać konto księgowe kasy i na podstawie księgowania na tym koncie i nagłówku dokumentu wybrać wydruk dokumentu kasowego.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ