Zaznacz stronę

Nowa wersja DGCS System – 21.37 r210622

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 21.37 r210622.
Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły system:

 • Zoptymalizowano czas otwarcia kartoteki “Rozrachunki pełne”.

Moduły magazynowe:

 • Zastąpiono wyświetlanie kartoteki dokumentów MM w nowym oknie otwieranym w zakładce;
 • Ujednolicono zachowanie kartotek dokumentów przyjęcia;
 • Przy dodawaniu kontrahenta w innych modułach zmieniono zasadę, aby w takim przypadku nowy kontrahent miał ustawiony parametr „NIGDY” przy blokadzie płatności innej niż „gotówka”.

Moduły księgowe:

 • Dodano nowy schemat przesyłania e-deklaracji CIT-D wer.7;
 • Usprawniono dodawanie wpisu jeżeli kursor był w polu „kwota winien” i wybierana była opcja F5 lub F6.

Moduł Środki Trwałe:

 • Poprawiono literówki w raportach odpisów amortyzacyjnych oraz planu amortyzacji;
 • W kartotece środków trwałych zablokowano generowanie wydruku OT przyciskiem “OT” podczas dodawania, edycji i dodawania kopii ŚT;
 • Usprawniono obliczanie amortyzacji metodą degresywną w przypadku, gdy w którymś roku amortyzacji dodano zmianę stawki w grudniu;
 • Usprawniono wyświetlanie informacji o błędzie księgowania odpisów;
 • Przy księgowaniu odpisów w module “Środki trwałe” dodano komunikat w przypadku, gdy w danym okresie istnieją odpisy które zostały już zaksięgowane w modułach księgowych;
 • Dodano możliwość kopiowania ŚT w oknie kartoteki środków trwałych. Aby skopiować dany ŚT należy zaznaczyć go na liście i kliknąć przycisk “Dodaj kopię ŚT”. Kopiowane są dane z zakładki Dane podstawowe, a także cechy. Numer inwentarzowy jest przestawiany na następny dla danego symbolu KŚT;
 • Dodano możliwość pomijania likwidowanych ŚT podczas księgowania odpisów – w oknie księgowania odpisów dodano parametr “Pomijaj likwidowane ŚT”.
  Przykład: podczas księgowania odpisów, bez zaznaczenia parametru, jeśli ŚT jest likwidowany we wrześniu 2021, a jego nieumorzona wartość to 100.000,00 PLN, to za ten miesiąc zostanie wygenerowany odpis do księgowania z wartością 100.000,00 PLN.
  Po zaznaczeniu parametru, za wrzesień 2021 nie zostanie wygenerowany odpis do księgowania za dany ŚT.
  Parametr nie wpływa na plan amortyzacji wyświetlany w oknie kartoteki środków trwałych (zakładka “Plan”) oraz na raporty w module “Środki trwałe”.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ