Zaznacz stronę

Nowa wersja DGCS System – 21.40 r210718

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 21.40 r210718.
Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

 • Przywrócono odświeżanie panelu skrótów po zmianie zalogowanego użytkownika;
 • Dostosowano generowanie deklaracji CUK-1 wer.1 i CUK-1 wer.2 według najnowszych wyjaśnień opublikowanych na stronach Ministerstwa Finansów.

Moduły księgowe:

 • Rozszerzono przeliczenie „Wycena bilansowa kont rozrachunkowych” przy księgowaniach na kontach w kwotach powyżej 2 mln w walucie;
 • Usprawniono przeliczenie deklaracji VAT-7 w przypadku, gdy wygenerowana została deklaracja, ale następnie wybrana opcja “przelicz ponownie” i wskazana wcześniejsza deklaracja.

Moduł Kadry i Płace:

 • W opcji Formularz → Dane personalne oraz o zatrudnieniu → Niepełnosprawność → Szczegóły – dodano przyciski Zapisz oraz Anuluj;
 • Zablokowano możliwość wpisania kwoty z minusem w polu “Składniki pracownika” w Formularz → Ustawienia płacowe;
 • Na wydrukach list płac usprawniono drukowanie etatu;
 • Usprawniono dodawanie kodu ubezpieczenia dla drugiego i kolejnego wpisu w oknie „Kariera w firmie”;
 • Usprawniono generowanie do pliku *.PDF wydruku listy płac. W poprzedniej wersji po wygenerowaniu wydruku do pliku *.PDF ucinane z ostatniej strony była opis: Razem składki finansowane przez (pracownika);
 • Usprawniono możliwość edycji pól adresowych w opcji: Pracownicy → Dane członków rodziny → zaznaczenie: Adres wspólny z ubezpieczonym;
 • Dodano wydruk zaświadczenia o zarobkach;
 • W oknie: Dane → Składniki definiowalne w opcjach przypisywania składników dodano okienko z paskiem postępu;
 • Przywrócono możliwość zapisywania kont bankowych firmy w opcji: Dane → Słownik → Konta bankowe firmy;
 • Dodano możliwość wpisania danych w formularzu: Kraj zagranicznego numeru identyfikacyjnego; Rodzaj identyfikatora skarbowego; Kraj zagranicznego numeru identyfikacyjnego;
 • Zmodyfikowano wydruk pasków wynagrodzeń, o dodanie PPK oraz dodano wydruk listy płac „każdy pracownik na osobnej stronie”.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ