Zaznacz stronę

Nowa wersja DGCS System – 21.41 r210722

Szanowni Państwo,

informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 21.41 r210722.

Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  • W słowniku „Definicje towarów” na zakładce „Dodatkowe dane” uporządkowano menu;
  • W słowniku kontrahentów powiększono pole „Kod pocztowy”.

Moduł księgowe:

  • Usprawniono opcję kopiowania i stornowania wpisów w rejestrach VAT w przypadku, gdy korzystamy z tych opcji i przechodzimy pomiędzy zakładkami;
  • Rozszerzono wzorce księgowania dla faktur korygujących sprzedaż. Korekty sprzedaży można księgować osobno dla korekt krajowych, eksportowych i WDT. Wzorce te uwzględniane są przy księgowaniu na tej samej bazie danych, przy księgowaniu za pomocą dekretów XML, a także przez DANE_FIK.DBF, gdy plik ten generowany jest z Magazynu DGCS System.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ