Zaznacz stronę

Nowa wersja DGCS System – 21.42 r210810 – procedura VAT OSS

Szanowni Państwo,

Informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 21.42 r210810. Wersja realizuje wiele funkcjonalności, które ułatwiają obsługę zadań wynikających ze zmian przepisów Pakietu e-commerce.

Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

  • Udostępniono możliwość wprowadzania i rozliczania dokumentów zgodnie z procedurą VAT OSS.
    Opis zmian wraz z instrukcją obsługi w DGCS Systemie znaleźć można na stronie internetowej www.dgcs.pl;
  • Dla nowych baz danych uaktualniono słownik odsetek ustawowych;
  • Przy edycji kontrahenta dodano możliwość pobierania danych z VIES.

Moduły magazynowe:

  • Dostosowano raporty, aby uwzględniały nowe typy dokumentów: fakturę VAT OSS, korektę faktury VAT OSS, korektę faktury WDT i korektę faktury eksportowej.

Moduł księgowe:

  • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-R wer.15;
  • Przywrócono możliwość dodawania kont rozrachunkowych z poziomu słownika kontrahentów;
  • W module Księga Handlowa dodano raport z wykazem kont nieujętych w sprawozdaniu finansowym.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ