Zaznacz stronę

Nowy, płatny update Płace 2.22 (DOS / Windows)

Informujemy, że udostępniono nowy update programu Płace 2.22 (DOS / Windows).
Aktualizacja jest płatna dla posiadaczy programu w generacji 2.20 w wysokości 250 zł netto.
Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Uwaga. Należy wygenerować nowe numery licencyjne.

Wprowadzono zmiany związane z Polskim Ładem obowiązujące od 01.07.2022 r.

 • Podczas pierwszego uruchomienia pokazuje się komunikat:
  Wykryto niewłaściwy procent na zaliczkę dla co najmniej jednego pracownika
  Czy ustawić właściwe stawki dla wszystkich pracowników (T/N)?
 • Po wybraniu ‘Tak’ następuje automatyczne ustawienie nowych stawek podatku i ulg: – podatek 12% zamiast 17%,
  – niestosowanie ulgi klasy średniej czyli wpisana jest wartość 1,
  – niestosowanie odroczenie zaliczki czyli wpisana jest wartość 1,
  – zaliczki liczone są według nowych zasad – nie ma porównania ze starymi przepisami.
 • W przypadku wybrania ‘Nie’ przy pierwszym uruchomieniu programu należy to ustawić ręcznie w Kartotece Pracowników za pomocą funkcji dodatkowych – Alt+0:
  – funkcja Alt+F2 – pozwala zmienić podatek, koszty i ulgę,
  – można również wykorzystać funkcję Alt+F3 w celu powielenia wartości w kolumnie.

Aktualizację można pobrać ze strony dgcs.pl.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ