Wynagrodzenie z uchwały

Jeżeli w programie zostały wprowadzone osoby, które nie będą pracownikami z wynagrodzeniem pracowniczym, a tylko współpracownikiem na zasadzie umów cywilnoprawnych to w oknie „Pracownicy” w „Danych o zatrudnieniu” w polu „Data zatrudnienia” powinno być puste pole (...