RELACJE INWESTORSKIE

 Zawiadomienia o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy na dzień 16.05.2024
 

Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy na dzień 09.05.2023 r.

Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy na dzień 25.05.2022

Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy na dzień 01.02.2022

Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy na dzień 31.05.2021

Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy na dzień 06.05.2021

O FIRMIE

DGCS S.A.

Ul. Zielona 12, 62-800 Kalisz

NIP: 6180040084

REGON: 250050151

Zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056678 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

DGCS S.A. jest polskim producentem oprogramowania dla firm, biur rachunkowych. Jesteśmy na rynku od 30 lat, a nasze produkty wspierają działalność ponad 20 000 przedsiębiorstw w Polsce. Komfort prowadzenia biznesu jest dla nas największą wartością, jaką dostarczamy.

Tworzenie aplikacji, które wzbogacają ludzi i ułatwiają codzienne życie sprawia nam ogromną satysfakcję. To dzięki naszym programom dotychczasowa praca staje się przyjemniejsza, daje poczucie satysfakcji i radości z wykonywania obowiązków służbowych. Całą naszą energię koncentrujemy na tym, co wpływa na komfort pracy każdego dnia. DGCS S.A. stara się rozwijać utalentowanych, kreatywnych oraz myślących nieszablonowo pracowników, tak aby odczuli realną korzyść pracując na naszych aplikacjach.

Źródłem wiedzy jest doświadczenie prowadzonej przez DGCS S.A. Kancelarii Doradztwa Gospodarczego, która na co dzień pomaga rozwijać się i odnosić sukcesy polskim przedsiębiorstwom. Wiedzy oraz doświadczeniu naszej Kancelarii zaufały już setki firm z całego kraju.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

  • Skład Zarządu: 

Dariusz Piotr Puchalski, Tomasz Władysław Kolinka, Andrzej Paweł Puchalski.

  • Rada Nadzorcza:

Ewa Puchalska, Ewelina Kolinka, Małgorzata Puchalska.

AKCJONARIAT

a) Kapitał zakładowy:

264 096 zł

b) Dematerializacja akcji:

  • „W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.”
  • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi

c) Rejestr akcjonariuszy:

  • Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru
    akcjonariuszy <pobierz>
  • Klauzula RODO – Informacja dot. przetwarzania danych akcjonariuszy DGCS S.A. <pobierz>

d) Walne zgromadzenia:

  • Ogłoszenia o walnych zgromadzeniach wraz ze szczegółowym porządkiem obrad, projektem uchwał.