Przygotowanie i przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego – Krok po kroku

Od 1 lipca 2016 roku duże polskie przedsiębiorstwa mają obowiązek udostępniać Urzędowi Skarbowemu szczegółowe dane finansowo-księgowe oraz handlowe w formie elektronicznej. Wysyłają one co miesiąc, bez wezwania informację z prowadzonej ewidencji VAT przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Małe i średnie przedsiębiorstwa muszą być gotowe na wysyłanie co miesiąc informacji z prowadzonej ewidencji VAT już od 1 stycznia 2017 roku.

Przygotuj się na zmiany z DGCS S.A.!

Przedsiębiorstwa prowadzące księgi w programach komputerowych, będą miały obowiązek, bez wezwania, okresowo, co miesiąc przekazywać dane z ewidencji VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poza tym będą miały obowiązek przekazania wskazanych danych z ksiąg oraz dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych również w formie elektronicznej.

W oby przypadkach dane przekazywane do organów podatkowych w postaci elektronicznej muszą mieć odpowiednią strukturę logiczną. Struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych opublikowana jest na portalu Ministerstwa Finansów.

Przedsiębiorstwa muszą być gotowe:

-do przekazywania co miesiąc, bez wezwania organu podatkowego, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na serwer Ministerstwa Finansów informacji o prowadzonej ewidencji VAT (pliku JPK_VAT) od:

  • 1 lipca 2016 roku – duże przedsiębiorstwa
  • 1 stycznia 2017 roku – małe i średnie przedsiębiorstwa
  • 1 stycznia 2018 roku – mikroprzedsiębiorstwa.

-do przekazywania na żądanie organu podatkowego danych w postaci elektronicznej na potrzeby przeprowadzanej kontroli skarbowej zestawu wymaganych plików JPK od:

  • 1 lipca 2016 – duże przedsiębiorstwa
  • 1 lipca 2018 – mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa **) Zgodnie z nowelizacją Ordynacji Podatkowej z dnia 13 maja 2016, w okresie od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2018 przedsiębiorstwa te mogą przekazywać wymagane dane kontroli skarbowej w formie plików JPK

DGCS System (dawniej INFOR System) umożliwia wysyłkę JPK!! 

W najnowszych wersjach naszych programów wprowadziliśmy obsługę JPK. Jeśli Ministerstwo Finansów wprowadzi do JPK kolejne pozycje lub zmodyfikuje obecne – dostosujemy nasze programy do nowych przepisów. 

Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy:

-na blog ekspercki DGCS S.A.,

-na stronę Ministerstwa Finansów,

-do kontaktu z naszym działem pomocy technicznej pod nr telefonu 62 735-62-99 lub pod adresem mailowym pomoc@dgcs.pl

 

Instrukcja dla użytkowników programów DGCS System (dawniej INFOR System):

JPK