Inspektor Ochrony Danych w DGCS

Funkcje Inspektora Ochrony Danych w naszej Spółce pełni Damian Felisiak. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz się z nim kontaktować pisząc pod adres: damian.felisiak@safe24.biz lub dzwoniąc pod numer 517-715-459.