Zaznacz stronę
Wniosek o zaniechanie poboru zaliczki na podatek dochodowy osób fizycznych osoby, która nie ukończyła 26 lat

Wniosek o zaniechanie poboru zaliczki na podatek dochodowy osób fizycznych osoby, która nie ukończyła 26 lat

     Z dniem 1 sierpnia 2019 r. weszła w życie ustawa “O zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”. Na jej podstawie młody...
?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ