Do 13 kwietnia 2020 roku trwa rejestrowanie przez spółki beneficjenta rzeczywistego w systemie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych .

Do 13 kwietnia 2020 roku trwa rejestrowanie przez spółki beneficjenta rzeczywistego w systemie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych .

Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek: jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością; prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2020 r.) akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29...