Nowa wersja programu DGCS System – 18.50 z RODO DS

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku ze zmianami w przepisach związanymi m.in. z wejściem w życie ustawy o Ochronie Danych Osobowych (RODO), zmianą wzorów deklaracji: VAT-7 (18); VAT-7K (12); VAT-8 (9); VAT-9M (8); VAT-12 (4), oraz w odpowiedzi na potrzeby użytkowników programu DGCS System, wprowadzono płatną wersję programu DGCS System, która zawiera dodatek RODO DS. Wersja posiada numer 18.50.

Aktualizacja ta jest płatna, przy czym dla użytkowników wersji 18.00 nowa wersja dostępna jest w preferencyjnej cenie aktualizacji – UPDATE (50% ceny aktualizacji). Dla użytkowników wersji starszych niż 18.00 aktualizacja dostępna jest w cenie upgrade. Cennik aktualizacji można znaleźć na stronie internetowej dgcs.pl

Jednocześnie informujemy, że użytkownikom, którzy zakupili oprogramowanie od dnia 1 kwietnia 2018 roku, przysługuje bezpłatna wymiana, w związku z tym prosimy prosimy o kontakt ze sprzedawcą w celu wymiany oprogramowania.
Nowe, płatne wersje programów z serii Multi Firma (DOS / Windows) dostępne będą w późniejszym terminie.

RODO DS to profesjonalne narzędzie do zarządzania ochroną danych osobowych. Wprowadzone mechanizmy wspomagają dostosowanie organizacji do wymogów RODO. Funkcjonalność programu pozwala na:

1. Scentralizowane zarządzanie wymianą komunikatów z podmiotami danych:

 • Odnotowywanie zgód na przetwarzanie danych osobowych w kartotekach kontrahentów;
 • Możliwość wyboru statusu zgody (sprzeciw/brak sprzeciwu);
 • Obsługa żądań sprostowania danych (możliwość edycji danych);
 • Obsługa żądań wglądu w treść danych (możliwość eksportu informacji o danych osobowych znajdujących się w systemie na żądanie podmiotu, którego dane dotyczą);
 • Obsługa żądań usunięcia danych poprzez nieodwracalną zmianę treści danych (anonimizacja);
 • Pseudonimizacja danych (odwracalna zmiana polegająca na szyfrowaniu danych);
 • Realizacja sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

2. Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych umożliwiającego wykazanie rozliczalności przed organem nadzorczym:

 • Możliwość sporządzania raportu o działaniach prowadzonych na danych osobowych;
 • Zapisywanie informacji o generowanych raportach;
 • Możliwość rejestrowania informacji o odbiorcach danych (ZUS, Urząd Skarbowy, PZU, BHP, itp.).

3. Zarządzanie terminami retencji ustalonymi w polityce ochrony danych osobowych:

 • Automatyczne zgłoszenie o potrzebie usunięcia danych osobowych, których okres przechowywania się zakończył.

4. Dokumentowanie aktywności operatorów przetwarzających dane osobowe oraz redagowanie uprawnień:

 • Zapisywanie informacji o utworzonych kopiach;
 • Zabezpieczenie spakowanych kopii hasłem dostępu;
 • Udzielanie dostępu dla operatora;
 • Automatyczna rejestracja daty i identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe;
 • Kategoryzowanie przetwarzanych danych osobowych wraz ze wskazaniem czy operator jest uprawniony do ich przetwarzania (możemy stworzyć takie
 • Kategorie w oparciu o grupy użytkowników);

5. Zabezpieczenie danych osobowych:

 • Podczas logowania możliwe do wprowadzenia dane tylko przez uprawnionego użytkownika;
 • Zabezpieczenie przed tworzeniem kopii zapasowych;
 • Możliwość szyfrowania transmisji danych przesyłanych między podmiotami;
 • Blokowanie stanowiska pracy poprzez możliwość wylogowania się z programu. Aby kontynuować pracę z programem niezbędne jest ponowne zalogowanie się.

Poniżej przedstawiamy korzyści z posiadania DGCS System w generacji 18.50 z dodatkiem RODO DS:

 • Kontrola nad procesami przetwarzania danych osobowych;
 • Zgodność z wymogami RODO;
 • Prawidłowe zarządzanie dostępem do danych osobowych;
 • Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w ramach oprogramowania DGCS System;
 • Wykazanie przed organem nadzorczym spełnienia wymagań RODO;
 • Scentralizowana dokumentacja;
 • Sprawna komunikacja z klientem i organem nadzorczym.

Wybór właściwego oprogramowania nie gwarantuje pełnej realizacji wymogów RODO, każdy Podmiot zobowiązany jest zadbać dodatkowo o:

 • Aktualną ochronę antywirusową;
 • Wykonanie regularnych kopii zapasowych danych;
 • Zabezpieczenie hasłem dostępu do serwerów oraz urządzeń;
 • Zabezpieczenie urządzeń i dokumentacji przed kradzieżą lub utratą na skutek zguby lub ataku hackerskiego;
 • Zwiększenie poziomu świadomości pracowników (wewnętrzne szkolenia i konsultacje).

Dalsze zmiany w wersji DGCS System 18.50 są odpowiedzią na potrzeby użytkowników programu DGCS System oraz zmiany w przepisach i dotyczą:

System:

 • Dodano masowe sprawdzanie, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT
 • Dodano obsługę wysyłki e-deklaracji z podpisem kwalifikowanym na macOS oraz Linux.

Moduły Księgowe:

 • W kolejnych wersjach zostaną dodane nowe wzory deklaracji: VAT-7 (18); VAT-7K (12); VAT-8 (9); VAT-9M (8); VAT-12 (4);

Kadry i Płace:

 • Dodano możliwość określenia szablonu domyślnego dla tworzonych umów cywilno-prawnych.

Zapraszamy do składania zamówień u naszych Partnerów.