Programy DGCS System (dawniej INFOR System) gotowe na zmiany w przepisach – JPK

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w czerwcu b.r. zostanie wydana nowa generacja programu DGCS System (dawniej INFOR System) 16.50.

Generacja ta zawiera wiele nowych funkcjonalności usprawniających Państwa codzienną pracę.

Najważniejsza zmiana dotyczy możliwości generowania danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego w związku z obowiązującymi od 1 lipca 2016 r. nowymi przepisami, na podstawie których wprowadzono obowiązek generowania danych w formie JPK. Obowiązek ten dotyczył będzie w pierwszej kolejności największych przedsiębiorców, czyli tych którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

– zatrudniali średniorocznie co najmniej 250 pracowników, lub

– osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, a suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyła równowartość w złotych 43 milionów euro.

Oznacza to, że najwięksi przedsiębiorcy zobowiązani będą do złożenia JPK dla ewidencji VAT już 25 sierpnia 2016 r.

Nowelizacja Ordynacji podatkowej przyjęta przez Sejm 13 maja 2016 r. radykalnie rozszerza krąg podmiotów zobowiązanych do raportowania danych finansowych przy pomocy Jednolitego Pliku Kontrolnego. Już w 2017 r. mali i średni przedsiębiorcy będą musieli co miesiąc przesyłać dane z ewidencji VAT w strukturze JPK, a mikroprzedsiębiorcy od początku 2018 r. To duże przyspieszenie. Uchwalone bowiem w zeszłym roku przepisy zobowiązują te grupy przedsiębiorców do przesyłania danych w formacie jednolitego pliku kontrolnego (JPK) dopiero od lipca 2018 r.

Zgodnie z nowym projektem małe i średnie przedsiębiorstwa (firmy zatrudniające od 9 do 250 pracowników lub osiągające od 2 do 50 mln euro obrotu rocznie)mają obowiązek wysłać pierwszy raz dane z ewidencji VAT już za styczeń 2017, tj. do 25 lutego, a od 1 lipca 2018 roku będą musieli dostarczać na każde żądanie urzędnika swoje dane w formacie JPK.

Mikroprzedsiębiorcom zostało nieco więcej czasu – dane z ewidencji VAT będą musieli przesyłać od stycznia 2018, natomiast 1 lipca 2018 roku i ich obejmie obowiązek udostępniania danych w formacie JPK. W ten sposób fiskus obejmie wspomniane grupy takim samym obowiązkiem, jaki został narzucony dużym przedsiębiorcom już od lipca tego roku.

„Jednolity Plik Kontrolny” to w rzeczywistości 7 różnych plików:

– Księgi rachunkowe (Księgi handlowe), a w tym 3 różne ewidencje: ZOiS, Dziennik i zapisy na kontach,

– Wyciągi bankowe,

– Magazyn, tj. plik zawierający stan otwarcia oraz listę przyjęć i wydań magazynowych

– Ewidencje zakupu oraz sprzedaży VAT,

– Faktury VAT,

– KPiR,

– Ewidencja przychodów ryczałtowych
Projekt ustawy o zmianie ustawy czeka na uchwalenie przez Senat.