FiK Księga Handlowa 15.0 DOS/Windows

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu FiK Księga Handlowa w wersji 15.0. Aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.. Program zawiera nowe wzorce deklaracji obowiązujące w 2015 roku. Zachęcamy do składania zamówień.

Poniżej przesyłamy szczegółowy wykaz zmian:

  • Zmodyfikowano uzgadnianie stanów w module: konta → rozrachunki → rozrachunki → wybór kontrahenta → Enter → F7 → uzgadnianie stanów (wer.2 )-zalecane. Wydruk uzgodnienia zadziała identycznie jak dotychczasowy raport uzgadniania stanów, z tą różnicą, że pobrane dane będą identyczne jak na ekranie rozrachunkowym i nie będą pochodziły z archiwum rozrachunków. Uwaga! Zadziała prawidłowo, jeśli dane będą dotyczyły kontrahenta “uzgodnionego”, tzn takiego który nie wykazuje różnic w raporcie konta → rozrachunki → rozrachunki → F7-rozliczenia → różnice sald między stanem kont w księgach a rozrachunkami,
  • Aktualne wzorce deklaracji na rok 2015.

####Pobierz wersję próbną.