FiK – Księga Handlowa DOS/Windows 16.50 z obsługą JPK i Zbiorczych e-deklaracji

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu FiK Księga Handlowa DOS/Windows – 16.50. Użytkownicy posiadający generację 16.00 mogą przejść do najnowszej generacji w specjalnie przygotowanej cenie update, czyli 50% ceny aktualizacji – obowiązywało do 14-10-2016r. Sprawdź specjalną ceną aktualizacji w cenniku!

Wprowadzone zmiany:

  • dodano nowe deklaracje VAT-7 (w. 17); VAT-7K (w. 11); VAT-7D (w. 7),
  • dodano możliwość generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) i elektronicznego wysyłania za pomocą programu Zbiorcze e-Deklaracje i JPK dla DOS (dodatkowy program)
  • dodano możliwość elektronicznej wysyłki deklaracji VAT-7 (w. 17); VAT-7K (w. 11); VAT-7D (w. 7) za pomocą programu Zbiorcze e-Deklaracje i JPK dla DOS (dodatkowy program)

 

Opis działania:

1. Do współpracy z FiK program Zbiorcze e-Deklaracje i JPK musi być zainstalowany w katalogu DGCS\EDEKLJPK – na tym samym dysku co FiK (jeżeli FiK jest zainstalowany np. d:\2016\FIK Zbiorcze e-Deklaracje i JPK instalujemy d:\2016\ EDEKLJPK).

2. W programie FiK w opcja ADMINISTRACJA → PARAMETRY → POZ.DANE FIRMY i wypełnić. Nie należy tez zapominać o wprowadzeniu danych podstawowych (ADMINISTRACJA → PARAMETRY → NAZWA FIRMY).

3. Wejść do opcji ADMINISTRACJA → PARAMETRY → KAT.DEKLARACJI i sprawdzić czy są zgodne ze stanem faktycznym:
– pierwsza linia to dostęp do katalogu deklaracji Windows
– drugi wiersz to umiejscowienie katalogu z programem Zbiorcze e-Deklaracje i JPK
Katalog ten musi być opisany œścieżką bezwzględną. Nazwę dysku pomijamy – przykładowo: (\dgcs\edekljpk).

4. Wykonanie JPK – w menu FiKa wybrać KSIĘGOWANIE → JPK. Pliki XML dotyczące VAT i ksiąg rachunkowych utworzą się w podkatalogu ROKXXXX i w nazwie będą miały datę końca okresu rozliczeniowego.

5. E-DEKLARACJE (VAT-7):
– przygotować dane z FiKa w ten sam sposób jak dotychczas,
– wejść do deklaracji z poziomu FiKa,
– przełączyć deklaracje na e-Deklarcje w konfiguracji,
– w programie deklaracji wykonać odpowiednią deklarację.

 

Pobierz aktualizację.