FiK Księga Handlowa DOS/Windows 17.00 I

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu FiK Księga Handlowa DOS/Windows 17.00 I. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla użytkowników programu w generacji 17.00. Dla posiadaczy starszych generacji wersja płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzone zmiany:

  • Wyeliminowano błąd w opcji Rejestry VAT/ Monitor Zapłat Nieterminowych
  • VAT z odwrotnym obciążeniem od zakupów należy księgować w następujący sposób (konta i kwoty są przykładowe):

WN MA

400(konto kosztów) 100(kwota) 200(konto) 100(kwota)

220(konto VAT zakup) 23(kwota) VAT odwrotny

221(konto VAT sp) 23(kwota)

pominięcie dokumentu VAT

(do tej pory:

WN MA

400(konto kosztów) 100(kwota) 200(konto) 100(kwota)

220(konto VAT zakup) 23(kwota) dokument VATu odwrotnego

220(konto VAT zakup) -23(kwota) pominięcie dokumentu VAT)

  • Zakup pojazdu należy księgować w następujący sposób:

-po stronie WN wprowadzić konto kosztowe i kwotę brutto z faktury, następie po stronie MA wybrać konto (najczęściej będzie to kontrahent), a kwotę program domyślnie przyjmie ze strony WN. Przechodząc dalej do pola Treść/Opis poprzez klawisz funkcyjny F7 (tak jak to jest ujęte w help desk)kwota WN dekretu ulegnie zmianie odpowiadając wartości kosztowej netto danego towaru powiększonej o połowę VATu,

-w następnym dekrecie po stronie WN wprowadzając konto VAT do zakupów na polu KWOTA WN poprzez F7 program wprowadzi wymaganą kwotę VAT.

-w dokumencie VAT ZAKUP zatwierdzamy wypełnioną tabelką poprzez CTRL+W.

W dokumencie VAT w dotychczasowym mechanizmie podstawą opodatkowania była kwota netto powiększona o połowę VAT. Po zmianie mechanizmu w wersji 17.00I jest to tylko kwota netto.

Pobierz aktualizację.