Zmiany w przepisach od 1 lipca 2015 r.

Szereg zmian, które obowiązują od początku lipca 2015 r. wynikają z ustawy uchwalonej dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zmiany te mają za zadanie dostosować przepisy ustawy o podatku VAT do prawa Unii Europejskiej wynikającego z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Sprzedajesz tablety, notebooki lub laptopy? Musisz to wiedzieć!

Nowelizacja przekształciła załącznik nr 11 ustawy o VAT zawierający katalog towarów, do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia w rozliczeniach podatku VAT. Do towarów takich należą m.in.:

  • towary, które są kategoryzowane do stali, zaklasyfikowane do PKWiU 24.33.20.0 jako “Arkusze żeberkowe ze stali niestopowej”;
  • złoto w czystej, surowej postaci, bądź półproduktu (o próbie 325 tysięcznych lub większej), a także złoto poświęcone na inwestycje w momencie gdy podatnik skorzystał już z opcji opodatkowania;
  • telefony komórkowe, także smartfony, komputery przenośne typu: laptopy, notebooki czy tablety itp. oraz konsole do gier wideo.

Mechanizm odwrotnego obciążenia stosuje się w sytuacji, gdy nabywcą jest podatnik VAT czynny, jednak do niektórych transakcjach (których przedmiotem są notebooki, tablety, smartfony i konsole do gier) dopiero po przekroczeniu ustalonego progu kwotowego (łączna wartość netto towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20 000 zł).

Kaucja gwarancyjna? Sprawdź co nowego!

Od 1. lipca 2015 roku została zróżnicowana wysokość kaucji gwarancyjnej zależnej od tego, czy podatnik dostarcza paliwa, czy też inne wrażliwe towary. Minimalna i maksymalna wysokość kaucji gwarancyjnej dostarczających paliwa jest podniesiona odpowiednio do 1 mln złotych i 10 mln złotych. Lista towarów objętych odpowiedzialnością solidarną została poszerzona między innymi o srebro i platynę w postaci czystego surowca bądź półproduktu, aparaty cyfrowe i kamery cyfrowe, atrament do piania, tusz kreślarski, części i akcesoria do fotokopiarek.

Nowe wzory deklaracji VAT-7 i nie tylko! Bądź na bieżąco!

Określono także nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7, VAT-7K i VAT-7D. Zmiany w wymienionych formularzach podyktowane są nowelizacją ustawy o VAT w zakresie mechanizmu odwrotnego obciążenia. Nowe wzory mają umożliwić rozliczanie dostawy towarów i świadczenia usług, dla których podatnikiem jest nabywca, w odrębnych pozycjach przez dostawcę i nabywcę. Przewidziano także zmiany o charakterze technicznym w formularzach VAT-8 i VAT-9M.

Zmienił się także wzór deklaracji VAT-12(3), który służy do rozliczania VAT od usług i taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu. We wzorze dodano nowe pozycje przeznaczone do rozliczania dostaw na zasadzie odwrotnego obciążenia. Dodatkowo w tej samej deklaracji będą mogli rozliczać VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług w formie ryczałtu, jeżeli nabyte towary czy usługi będą służyły działalności opodatkowanej.

Nowe wzory deklaracji VAT-7(15), VAT-8(6), VAT-9M(3) i VAT-12(3) będzie można stosować od rozliczenia za lipiec 2015 r., a deklaracje VAT-7K(9) i VAT-7D(6) od rozliczenia za III kwartał 2015 r.

Odwrotne obciążenie, sposób rozliczania się. Bądź gotów!

Nowe przepisy zobowiązują sprzedawców (którzy rozliczają dostawy na zasadzie odwrotnego obciążenia) do składania Naczelnikowi Urzędu Skarbowego informacji podsumowujących w obrocie krajowym. W związku z tym Minister Finansów określił wzór informacji podsumowującej w obrocie krajowym (formularz VAT-27), którą będą musieli składać dostawcy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca. Wzór ten będą mogli stosować od rozliczenia za pierwsze okresy rozliczeniowe następujące po II kwartale 2015 roku, czyli za lipiec lub za III kwartał.

Wszystkie zmiany zostaną uwzględnione w najnowszej płatnej wersji programu DGCS System (dawniej INFOR System), a także w wersji dla programów z serii Multi firma DOS/Windows. Poinformujemy Państwa o wszystkich zmianach w programie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych