DGCS System (dawniej INFOR System) – 16.14

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System (dawniej INFOR System) – 16.14 r160324. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 16.

Poniżej szczegółowy wykaz zmian:

System:

 • Poprawiono pracę przez program Winflector, wcześniej podczas generowania raportów lub wydruków okno pojawiało się pod oknem głównym

Magazyn:

 • Poprawiono raport Zestawienie dokumentów sprzedaży dostępny w opcji Raporty → Zestawienie sprzedaży → Zestawienie dokumentów sprzedaży. Przy zaznaczeniu parametru dla faktur końcowych do zaliczek, system wyświetlał wielokrotnie fakturę końcową do zaliczek
 • Poprawiono zapisywanie głównego konta bankowego dla zapisywanych dokumentów sprzedaży
 • Poprawiono wydruki faktur VAT, aktualnie wyświetlają poprawne wartości w walucie i PLN. W poprzedniej wersji kwota PLN nie wyświetlała się w pełni

Księgowość:

 • Do raportów kontrolnych księgowań bez rozrachunku oraz rozrachunków bez księgowań dodano możliwość wyboru kontrahenta
 • Wprowadzono dowolność dodania załącznika ORD-ZU do deklaracji niezależnie od okresu, którego dotyczy korekta
 • W raportach „Rozliczenia Podatnika” bardziej wyeksponowano kwotę do zapłaty w szczególności po wysyłce na e-mail
 • Poprawiono wysyłkę e-deklaracji CIT-8 (23), gdzie błędnie wysyłana była wersja CIT-D
 • NOWOŚĆ – dodano nowe wzory deklaracji CIT-8 (24) i CIT-8/0 (11)
 • Rozszerzono wzorce księgowania o imię pracownika przy definiowaniu dodatkowych warunków pozycji księgowych

Kadry i Płace:

 • Dodano nowy wzór umowy o pracę
 • Poprawiono wyświetlanie listy pracowników z poprzedniego miesiąca, czasami nieprawidłowo wyświetlały się pozycje dodanych i usuniętych pracowników
 • Poprawiono raport nieobecności, w którym nie zawsze pojawiały się wprowadzone nieobecności
 • Poprawiono generowanie raportu Kartoteki pracowników

Środki Trwałe:

 • Zmieniono okno podglądu księgowań. Okno jest podzielone na listę księgowań oraz pozycje danego księgowania. Dodana jest funkcja usunięcia księgowania
 • Poprawiono wydruk dokumentu OT. W nowej wersji na wydruku mieści się wszystko, co da się wpisać w oknie
 • Ukryto parametry, które nie dotyczą modułu Środki Trwałe dostępne w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry
 • Dodano podział wydruków OT. Wydruk OT na dzień wg daty programowej uwzględniający kwoty modernizacji i dotychczasowe umorzenie pobierane z planu oraz bez uwzględniania modernizacji
 • Poprawiono wydruk LT o prawidłowe pobieranie wartości dotychczasowego umorzenia podczas likwidowania – jeśli były błędne należy kliknąć edytuj i zapisz, a wartości zostaną ponownie przeliczone. Dodano tabelkę z listą wszystkich modernizacji danego Środka Trwałego

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.