DGCS System (dawniej INFOR System) – 16.17

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System (dawniej INFOR System) – 16.17 r160418. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 16.

Poniżej przesyłamy szczegółowy wykaz zmian:

System:

  • Przywrócono możliwość drukowania UPO z okna Konfiguracja baz danych, Kartoteka wysłanych e-Deklaracji

Magazyn:

  • Wprowadzono sortowanie po dacie i numerze na raportach sprzedaży wg dokumentów
  • Dodano możliwość wydruku duplikatu dla każdego wzorca wydruku faktury, faktury korygującej, faktury zaliczkowej
  • Dodano mechanizm, który automatycznie tłumaczy na wydrukach kwotę słownie na język polski i język angielski. Opcja do ustawienia w Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Wydruki →Kwota słownie na wydrukach w przypadku braku konwertera dla wybranego języka

Księgowość:

  • W module Księga Handlowa dodano raport kontrolny rozrachunków sprawdzający, czy sparowane rozrachunki odpowiadają kwocie do rozliczenia. Raport pokaże takie rozrachunki, gdzie kwota pozostało do rozliczenia (np. ZOBOWIAZANIAKONTR.POZOSTALA_ZALEGLOSC) nie jest równa kwocie całkowitej dokumentu pomniejszonej o sumę kwot dokumentów rozliczających (ZOBOWIAZANIAKONTR.KWOTA – suma rozliczeń)

Kadry i Płace:

  • Poprawiono otwieranie kartoteki pracowników w przypadku dodania nowego pracownika jako zleceniobiorca z kodem ubezpieczenia 0411