DGCS System (dawniej INFOR System) 12.04

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System (dawniej INFOR System) – 12.04 r150209. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 12. Dla użytkowników starszych generacji wersja płatna zgodnie z cennikiem. Wersja wprowadza wiele zmian i udogodnień w pracy.

Poniżej przesyłamy szczegółowy wykaz zmian:

DGCS System (dawniej INFOR System)

 • NOWOŚĆ – wprowadzono zapamiętywanie rozmiaru i kolejności kolumn w oknie Konfiguracja baz danych,
 • NOWOŚĆ – dodano możliwość wyszukiwania w oknie Konfiguracja baz danych.

DGCS System (dawniej INFOR System) Księgowość i Zbiorcze e-Deklaracje

 • dla E-Deklaracji DOS działających w trybie pierwszym błędnie pokazywana była data urodzenia. Zabezpieczone zostały wszystkie e-Deklaracje,
  • ulepszono masowe usuwanie deklaracji
  • w Zbiorczych e-Deklaracjach zmieniono rozszerzenie dla opcji Zapisz XML
  • w zbiorczych e-Deklaracjach ulepszono wyświetlanie kartoteki wysłanych e-Deklaracji
  • wprowadzono zapamiętywanie ścieżki do pliku po wybraniu opcji Zapisz XML,
  • wprowadzono kontrolę pól od 157 do 168 dla deklaracji PIT-4R (wer. 5),
  • ulepszono wyświetlanie deklaracji UPL-1, OPL-1 I NIP-1 o wyświetlanie przed oknem głównym
  • usprawniono wyświetlanie okna kontrahenta przy dowiązywaniu go w Wyciągu Bankowym – dot. pracy zdalnej przez Winflector,
  • dopracowano deklaracje PIT-36 (20) i PIT-36L (9)

DGCS System (dawniej INFOR System) Magazyn

 • dodano uprawnienia dla funkcji dostępnych w panelu Asortyment pod prawym przyciskiem myszy,
 • ulepszono drukowanie dokumentów po przejściu pomiędzy bazami danych,
 • usprawniono import z arkusza XLS o blokadę importu w przypadku błędnie zdefiniowanej stawki VAT w arkuszu kalkulacyjnym,
 • usprawniono komunikaty przy wprowadzaniu dokumentu zakupu „Wystąpił błąd podczas próby zapisania dokumentu.
 • ulepszono cofanie numeracji dokumentu zakupu wystawianego w oknie głównym w przypadku, gdy wystąpi błąd zapisu dokumentu,
 • umożliwiono wystawienie Oferty w przypadku, gdy ustawiony jest parametr: Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Magazyn > Sytuacja, gdy występują braki ilościowe → Nie pozwalaj wystawić dok.,
 • na wzorcu faktury RR dodano kolumnę PKWiU,
 • uaktywniono opcję odtwarzania rezerwacji w menu Narzędzia,
 • usprawniono oznaczanie zamówienia jako zrealizowane w przypadku, gdy zamówienie miało rezerwację i było częściowo zrealizowane.
 • usprawniono wyszukiwanie w panelu Niezrealizowane zamówienia. W poprzedniej wersji występował problem w odświeżaniu danych.

DGCS System (dawniej INFOR System) Kadry i Płace

 • dopracowano podsumowanie pola Dochód narastający dla karty wynagrodzeń,
 • ulepszono automatyczne generowanie wpisów w Menadżerze list płac,
 • wprowadzono skrypt aktualizujący bazę po imporcie danych z Płace (DOS),

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.