DGCS System (dawniej INFOR System) 12.06

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System (dawniej INFOR System) – 12.06. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 12. Dla użytkowników starszych generacji wersja płatna zgodnie z cennikiem.

Poniżej przesyłamy szczegółowy wykaz zmian:

DGCS System (dawniej INFOR System)

 • NOWOŚĆ – w oknie szukania kontrahenta po NIP dodano przycisk SPCN. Do prawidłowej pracy w konfiguracji CFT należy mieć zaznaczone wyszukiwanie po kolumnie NIP. Jeżeli w CFT zostanie wpisany dowolny NIP (musi być wpisany cały), ale nieistotne w jakiej formie: XXX-XXX-XX-XX, XXX-XX-XX-XXX, PLXXX-XXX-XX-XX, XXXXXXXXXX czy innej, to system zostawia w nim tylko cyfry, następnie przeszukuje cały słownik kontrahentów szukając takiego NIP-u omijając też znaki inne niż cyfry w NIP-ach w bazie danych. Jeżeli znajdzie takiego, to odczytuje już NIP taki jak jest zapisany w bazie danych, ustawia okno szukania, żeby pokazywał wszystkich kontrahentów i w pole szukania CFT wpisuje NIP odczytany z bazy danych,
 • NOWOŚĆ – w oknie dodawania nowego kontrahenta dodano przycisk weryfikacji czy kontrahent o podanym NIP istnieje w bazie. Dodatkowo funkcjonalność została rozszerzona o komunikat dla użytkownika wraz z informacją pod jakim NIP dany kontrahent został już wpisany w bazie,

DGCS System (dawniej INFOR System) KPiR, DGCS System (dawniej INFOR System) Księga Handlowa, DGCS System (dawniej INFOR System) Zbiorcze e-Deklaracje:

 • poprawiono możliwość wprowadzania numeru KRS na deklaracji PIT-36, pole 315,
 • dodano deklarację ORD-ZU do uzasadnienia przyczyn korekty na deklaracji PIT-28,
 • usprawniono obliczenia na deklaracji PIT-28. W najnowszej wersji dane na deklaracji są wzbogacone o odliczenia właściciela – w pole 63 przenoszone są odliczenia od podstawy a w pole 99 odliczenia od podatku,
 • ulepszone zostało księgowanie krajowych dokumentów kosztowych wystawionych w walucie obcej z 50% odliczeniem VAT
 • poprawiono automatyczne zbiorcze księgowanie z rejestru VAT dla zakupu. Przy definicji wzorca „Brutto – VAT do odliczenia”,
 • w oknie dodawania nowego kontrahenta dodano przycisk weryfikacji czy kontrahent o podanym NIP istnieje w bazie. Dodatkowo funkcjonalność została rozszerzona o komunikat dla użytkownika wraz z informacją pod jakim NIP dany kontrahent został już wpisany w bazie,
 • dodano możliwość ustawienia parametru daty księgowania dla dokumentów importowanych z Kamsoft (moduł dodatkowy),

DGCS System (dawniej INFOR System) Magazyn

 • dodano uprawnienia na przycisk drukowania w kartotekach wydań,
 • Faktury cykliczne – w słowniku kontrahentów w zakładce Dokumenty cykliczne dodano kolumnę z numerem wystawionego dokumentu. Jeżeli dokument nie został wystawiony wówczas pojawia się opis „Niewystawiony”,

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.