DGCS System (dawniej INFOR System) 12.09

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System (dawniej INFOR System) 12.09. Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 12. Dla użytkowników starszych generacji wersja płatna zgodnie z cennikiem. Wersja wprowadza wiele zmian i udogodnień w codziennej pracy.

Poniżej przesyłamy szczegółowy wykaz zmian:

DGCS System (dawniej INFOR System)

 • uaktualniono słownik odsetek o stawkę 8%,
 • w konfiguracji serwera poczty wychodzącej SMTP dodano obsługę konfiguracji z szyfrowaniem SSL. Poprawiono także opisy oknakonfiguracji SMTP,

DGCS System (dawniej INFOR System) Książka Przychodów i Rozchodów, Księga Handlowa i Zbiorcze e-Deklaracje

 • poprawiono kopiowanie wpisów w walucie obcej. W poprzedniej wersji jeżeli kopiowany była zapis w walucie obcej to wartości były kopiowane jako PLN,
 • dodano parametr, który umożliwia konfigurację daty przy automatycznym księgowaniu sprzedaży w opcji „Parametry dekretacji” i „Eksport dekretów do plików XML”. Dostępne opcje do wyboru to – wcześniejsza z dat dokumentu i sprzedaży, data dokumentu, data sprzedaży/wydania,
 • poprawiono księgowanie kilometrówki z modułu Delegacje. W poprzedniej wersji jeżeli w module Delegacje w polu „Środek lokomocji / numer rej.” wprowadzono zbyt długą nazwę to przy księgowaniu pojawiał się błąd. Aktualnie jeżeli nazwa będzie za długa, to zostanie automatycznie obcięta,

DGCS System (dawniej INFOR System) Magazyn

 • NOWOŚĆ – dodano obsługę drukarki Farex Flex z wydrukiem NIP,
 • ulepszony został eksport towarów do Fakturowania Mobilnego DGCS o przesyłanie numeru PKWiU,
 • usprawniono szybkość drukowania dokumentów z włączoną opcją grupowania towarów na fakturze,
 • ujednolicono wygląd raportów Wydań i przyjęć dodając kolumnę z datą dokumentu,
 • poprawiono przeliczanie dodatkowych jednostek miary przy edycji faktury zakupu,

DGCS System (dawniej INFOR System) Środki Trwałe

 • poprawiono zapamiętywanie ustawień na zakładce Wstrzymania → Sposoby rozliczania wstrzymań.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”