DGCS System (dawniej INFOR System) 12.11

Opublikowana została nowa wersja programu DGCS System (dawniej INFOR System) – 12.11. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 12. Dla użytkowników starszych generacji wersja płatna zgodnie z cennikiem. Wersja wprowadza wiele zmian i udogodnień w codziennej pracy.

Poniżej przesyłamy szczegółowy wykaz zmian:

DGCS System (dawniej INFOR System)

  • poprawiono wczytywanie pliku Wyciągów Bankowych,

DGCS System (dawniej INFOR System) Księga Handlowa, Księga Przychodów i Rozchodów

  • poprawiono automatyczne księgowanie Wyciągów Bankowych o obsługę sytuacji, gdy pozycja zostanie określona jako typ operacji „X”, gdzie „X” jest we wzorcu ujęty jako rozksięgowanie kontrahenta (na konto rozrachunkowe) a pozycja na wyciągu nie ma dowiązanego kontrahenta,
  • w pełnej księgowości dodano znacznik „Nie generuj rozrachunku” na zakładce Dziennik. Opcja jest potrzebna do księgowania wycen bilansowych, różnic kursowych księgowanych ręcznie, itp., gdzie przy księgowaniu na koncie rozrachunkowym nie będzie generowany rozrachunek,

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.