DGCS System (dawniej INFOR System) 12.12

Opublikowana została nowa wersja programu DGCS System (dawniej INFOR System) – 12.12. Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 12. Dla użytkowników starszych generacji wersja płatna zgodnie z cennikiem.

Poniżej przesyłamy szczegółowy wykaz zmian:

DGCS System (dawniej INFOR System)

  • poprawiono wczytywanie wyciągów bankowych,
  • w oknie dodawania i edycji wyciągów bankowych data księgowania jest podpowiadana jako data wyciągu bankowego. Dodano również podpowiadanie tabeli kursowej z dnia poprzedniego jeżeli zmieniana jest data wyciągu bankowego i wyciąg bankowy jest w walucie obcej,
  • poprawiono możliwość rozliczania dokumentu, który posiadał już rozliczenia, z których zaksięgowane były różnice kursowe,
  • dodano uprawnienia dla zakładki „Informacja o kontrahencie”. Konfiguracja → Prawa dostępu do systemu → Wspólne → Akcje → Informacje o kontrahencie → Zakładki.

DGCS System (dawniej INFOR System) Magazyn

  • usprawniono wyświetlanie dokumentów w kartotece produkcji
  • dodano wydruk tekstowy dokumentu WZ z płatnościami.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.