DGCS System (dawniej INFOR System) – 16.05

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System (dawniej INFOR System) – 16.05. Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 16.

Poniżej przesyłamy szczegółowy wykaz zmian:

Magazyn:

 • usprawniono generowanie wydruków faktur w przypadku, gdy konto było przypisane do waluty.

Księgowość:

 • Dodano nowe wzory deklaracji UPL-1 (5) i OPL-1 (4),
 • poprawiono możliwość wprowadzenia celu szczegółowego 1% dla deklaracji rocznych,
 • poprawiono wysyłkę e-deklaracji PIT-28 w przypadku, gdy wypełnione są pola 134 i 135, ale pole 137 jest niezaznaczone. Dotyczy też pola 326 w PIT-36 i pola 97 w PIT-36L,
 • poprawiono generowania deklaracji PIT-28 (19),
 • dodano deklarację CIT-8 (22) wraz z załącznikami i obsługę e-Deklaracji CIT-8/0 (9) i CIT-D (4),
 • dodano deklarację CIT-8 (23) wraz z załącznikami i obsługę e-Deklaracji CIT-8 (23), CIT-8/0 (10) i CIT-D (5),
 • poprawiono wyszukiwanie w polu CFT po edycji danych kontrahenta,
 • poprawiono możliwość dodania kontrahenta przy kopiowaniu zapisu w KPiR,
 • usprawniono wyszukiwanie w polach CFT po naciśnięciu Enter,
 • poprawiono generowanie deklaracji w przypadku braku wybranego właściciela.

Kadry i Płace:

 • poprawiono blokowanie kalendarza,
 • poprawiono obliczenia w deklaracji PIT-40 (pola 67 oraz 69, 72; 75),
 • poprawiono odświeżanie danych na kartach przychodów,
 • wprowadzono zmienne finansowe obowiązujące od 01.01.2016 r.,
 • poprawiono generowanie raportów wg aktualnej daty w przypadku, gdy dane przenoszone były z programu Płace (DOS),
 • poprawiono import danych z Płatnika do programu DGCS System (dawniej INFOR System),
 • zmieniono sposób obsługi kalendarzy pracownika,
 • wprowadzono numerowanie umów cywilnoprawnych.