Nowa generacja DGCS System (dawniej INFOR System) 16.50

Szanowni Państwo,

informujemy o wydaniu nowej generacji DGCS System (dawniej INFOR System) 16.50.

Oprogramowanie zostało dostosowane do zmian w przepisach wynikających m.in. z nowego wzorca wydruku KPiR i KPiR dla RR.

Jednocześnie informujemy, że w generacji 16.50 zostaną dodane funkcjonalności dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Użytkownicy posiadający generację 16 DGCS System (dawniej INFOR System) mogą przejść do najnowszej generacji w specjalnie przygotowanej cenie update, czyli 50% ceny aktualizacji – obowiązywało do 14-10-2016r. Sprawdź specjalną ceną aktualizacji w cenniku!

Dla Biur Rachunkowych, do każdej licencji wygenerowanej w wersji 16.50, przygotowaliśmy dodatek specjalny – dostęp do aplikacji mójksięgowy24.pl. Dostęp będzie bezpłatny do końca roku dla Biur, które nie są jeszcze zarejestrowane na platformie. Aby uzyskać dostęp wystarczy skontaktować się z doradcą pod numerem telefonu: 509 688 690 lub wypełnić formularz znajdujący się na https://www.mojksiegowy24.pl/dla-biur/ i na końcu strony w polu „uwagi” wpisać informację dotyczącą nabycia najnowszej generacji 16.50.

Nowa generacja DGCS System (dawniej INFOR System) 16.50 to również wiele nowych funkcjonalności usprawniających Państwa codzienną pracę.

 

Poniżej prezentujemy pełny opis zmian i nowości:

System:

– dodano serwer drukarek tekstowych – pozwala na drukowanie po sieci na wspólnej drukarce tekstowej z pominięciem konieczności mapowania sieciowego portu LPT. Serwer umożliwi również drukowanie z końcówek z systemem operacyjnym z rodziny Linux, czy też Mac OS X,

– umożliwiono automatyczne wysyłanie powiadomień o zbliżającym się terminie płatności, wezwań do zapłaty oraz ostatecznych wezwań do zapłaty,

– umożliwiono automatyczne uruchamianie aplikacji SerweryM2M podczas startu systemu Microsoft Windows.

 

Magazyn

– do zamówień dodano możliwość określenia statusu zamówienia i odpowiedniego filtrowania kartoteki zamówień wg. zadanego statusu,

– umożliwiono dodawanie indywidualnych raportów do pozycji asortymentowych bezpośrednio z okna głównego programu  np. generowanie etykiet z okna asortymentu,

– zapewniono generowanie raportu z podsumowaniem rozrachunków z kontrahentem po wcześniejszym jego wybraniu w oknie głównym,

– usprawniono mechanizm tłumaczeń wydruków,

– dodano mechanizm dynamicznego tłumaczenia kwot słownie na dokumentach na język polski oraz angielski,

– umożliwiono import/eksport tłumaczeń dokumentów z/do plików,

– wprowadzono możliwość powielania raz wystawionego dokumentu sprzedaży/wydania z kartoteki dokumentów,

– umożliwiono podanie przyczyny korekty pozycji lub całego dokumentu podczas wystawiania faktury korygującej,

– dodano funkcję umożliwiającą wprowadzenie daty kiedy została odebrana faktura korygująca,

– dodano ekran umożliwiający podgląd rozrachunków z klientami z podziałem na sprzedaż/zakup oraz według walut. Dodatkowo dodano możliwość zbiorczych operacji na rozrachunkach takich jak rozliczanie, kompensowanie itd.

– utworzono mechanizm umożliwiający zdefiniowanie nieograniczonej liczby szablonów wiadomości e-mail do wysyłania dokumentów. Szablony są powiązane z typem dokumentu,

– dodano funkcje umożliwiające wykonywanie operacji zbiorczych na dokumentach (drukowanie, wysłanie e-mail). Opcja ta jest dostępna w kartotekach faktur,

– udostępniono moduł płatny „Eksport danych do Unilever”

Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest generowanie i wysyłanie na serwer FTP plików w formie wymaganej od partnerów handlowych przez firmę Unilever.

 

Księgowość

– umożliwiono księgowanie kwot na konta księgowe według udziału procentowego,

– umożliwiono ustawienia rejestrów VAT w zależności od wykorzystywanego modułu,

– zablokowano możliwości dodawania i edycji księgowania na koncie rozrachunkowym w dokumencie zaksięgowanym automatycznie. Zapobiega to modyfikacji oraz dublowaniu rozrachunku powstałego w księgowanym dokumencie oraz wprowadza spójność pomiędzy księgowanym rozrachunkiem i księgowaniem na koncie rozrachunkowym,

– Nowe wzorce wydruku KPiR i KPiR dla RR. Dodano nową kolumnę 16 w planie kont  „Koszty działalności badawczo-rozwojowej”, o których mowa w art. 26e ustawy o podatku dochodowym oraz dodano nowy wzorzec księgowania „Koszty działalności badawczo-rozwojowej” umożliwiający księgowanie na kolumnie 16. W KPiR i KPiR dla RR dostosowano wszystkie wydruki księgi do nowego rozporządzenia,

– Obsługa jednolitego pliku kontrolnego (w trakcie realizacji – będzie dostępne najwcześniej w lipcu 2016r).

             – Zapis JPK do pliku XML dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (wszystkie moduły księgowe)

             – Zapis JPK do pliku XML dla ksiąg rachunkowych (KH)

             – Zapis JPK do pliku XML dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR)

             – Zapis JPK do pliku XML dla ewidencji przychodów (Ryczałt)

             – Wysyłka JPK do bramki usług Azure kontroli skarbowej

 

Kadry i Płace

– umożliwiono wykorzystanie dodatkowych szablonów wydruku listy płac (dodawanie wzorów list płac wg schematów własnych zamawianych przez użytkowników),

– utworzono raport zestawienie podatków i ZUSów bezpośrednio z Kadr i Płac (opcja dostępna z menu Raporty okna głównego oraz w oknie Manager list płac pod klawiszem “Wydruki”). Raport prezentuje wartości obliczone dla wybranego miesiąca celem przygotowania przelewów podatkowych i ZUS, oraz sumy dla składek społecznych, chorobowych, zdrowotnych, zasiłków, FP i FGŚP, a także wysokości podatku na PIT-4 oraz zryczałtowanego,

– dodano deklaracje płacowe PIT-8C,

– umożliwiono seryjne drukowanie Kart wynagrodzeń,

– umożliwiono wyszukiwanie pracowników w wielu bazach po PESEL lub nazwisku.

 

Inne moduły

– rozbudowano moduł E-Deklaracji,

– powiązano e-deklaracje przygotowane do wysłania z wysłanymi E-Deklaracjami,

– dodano automatyczny zapis formularza po wysłaniu E-Deklaracji lub po przygotowaniu E-Deklaracji do wysłania i powiązanie zapisanego formularza z wysłaną lub przygotowaną do wysłania E-Deklaracją,

– przy wysłaniu przygotowanej E-Deklaracji wysłana deklaracja jest wiązana z zapisanym formularzem,

– w kartotekach przygotowanych E-Deklaracji do wysłania oraz wysłanych E-Deklaracjach jest możliwość podglądu formularza deklaracji,

– w kartotece zapisanych formularzy deklaracji dodana jest informacja, czy dany formularz został już przygotowany do wysłania, wysłany i czy poprawnie pobrano UPO,

– w kartotece wysłanych E-Deklaracji dodana jest kolumna status, która informuje o ostatnim otrzymanym statusie z serwera MF. Zatem po wysłaniu będzie to 301 z opisem, po poprawnym pobraniu UPO będzie to 200 z opisem, a przy jakimkolwiek błędzie będzie to status tego błędu,

– dodano formularze PIT-8C (8) i IFT-1/IFT-1R (13) wraz z obsługą w E-Deklaracjach,

– usprawniono obsługę ewidencji przebiegu pojazdów w Delegacjach.