Nowa wersja programu DGCS System – 17.03

Uprzejmie informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 17.03 r170123. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 17.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.
Poniżej przesyłamy szczegółowy wykaz zmian:

System:

  • Przywrócono możliwość księgowania z pliku DANE_FIK.DBF. Po wygenerowaniu tego pliku z Magazynu nie było możliwości zaksięgowania go w module księgowym;

Magazyn:

  • Przywrócono wgląd w dokumenty wystawione bez skutku magazynowego, głównie w paragony w Kartotece wydań bez skutku magazynowego;
  • Przywrócono możliwość edycji dokumentu WZ jeśli program otwarty był z zakładką Kartoteka dokumentów WZ;
  • Umożliwiono wybór kontrahenta w przypadku, gdy w Słowniku kontrahentów na zakładce Dane dodatkowe wprowadzonych było wielu pracowników;
  • Dodano generowanie płatności częściowej przy imporcie danych do programu;
  • Usprawniono odświeżanie opisu cennika po jego zmianie w Oknie głównym.

Księgowość:

  • Po zakończeniu księgowania seryjnego zmieniono podświetlenie na ostatni zaksięgowany zapis;
  • Zmieniono komunikat przy próbie usunięcia zapisu wyeksportowanego do pliku XML;
  • Usprawniono generowanie deklaracji, w poprzedniej wersji, w niektórych przypadkach pojawiał się komunikat „Zły format danych”.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.