Nowa wersja programu DGCS System – 17.09

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 17.09 r170321. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 17.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Poniżej przesyłamy szczegółowy wykaz zmian:

System:

 • Dodano podpowiadanie zakresu dat dla generowania pliku JPK VAT zgodnie z ustawioną konfiguracją w opcji Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Raporty → Domyślny zakres dat przy wykonywaniu raportów;
 • Dostosowano okno z podglądem pliku JPK do rozmiaru 800×600 pixeli, gdy okno jeszcze nie ma zapamiętanej wielkości;
 • W kartotece plików JPK dodano możliwość wczytania pliku JPK, weryfikacji i wizualizacji go jako drzewo XML;
 • Poprawiono zapisywanie numeru referencyjnego dla deklaracji VAT-UE i VAT-UEK;
 • Zmieniono podpowiadanie daty zapisu Deklaracji. Zapisywana jest teraz faktyczna data zapisu formularza. Dodatkowo w kartotece zapisanych deklaracji dodane są pola rok, miesiąc i kwartał wskazujące okres, którego dana deklaracja dotyczy. Zmiana dotyczy tez pobierania danych z poprzednich deklaracji – nie jest tu pobierana deklaracja z datą zapisu np. miesiąc wcześniej, tylko deklaracja z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Przykładowo dla deklaracji VAT-7 będzie to poprzedni miesiąc, dla deklaracji VAT-7K poprzedni kwartał, a dla deklaracji rocznej poprzedni rok;
 • Poprawiono zapisywanie wszystkich parametrów trzymanych w bazie dla całego systemu przy dodawaniu nowej firmy. W poprzedniej wersji parametry z aktualnie uruchomionej bazy przenoszone były do nowo tworzonej bazy;
 • Dostosowano rozmiar okna Kartoteka not odsetkowych, tak aby był dopasowany do mniejszych rozdzielczości;
 • Zmieniono tło programu wraz z poprawnym adresem DGCS System;
 • Dodano parametr „Wystawiający” dla raportów kasowych.

Księgowość:

 • Dodano nowe sprawozdania finansowe;
 • Poprawiono podpowiadanie daty VAT w sytuacji, gdy podczas księgowania korzystało się z wzorców VAT dla zakupu z 2 różnymi stawkami;
 • Usprawniono import danych z KPiR DOS do DGCS System KPiR;
 • Dodano mechanizm wyszukiwania CFT dla wzorców w opcji Słowniki → Wzorce księgowania;
 • Zmieniono sposób liczenia netto, VAT i brutto przy wpisach w walutach na zakładce VAT;
 • Dodano komunikat zrozumiały dla użytkownika w przypadku importu z plików w którym pojawiają się zerowe kwoty. Do tej pory pojawiał się komunikat „ZapisKN-length-jest-0”
 • Zmieniono automatyczne księgowanie dokumentów z pliku JPK FA. Automatycznie zaksięgować można tylko plik w walucie PLN, w pozostałych walutach założona jest blokada
 • Wprowadzono możliwości obliczenia wyceny bilansowej kont rozrachunkowych z kilku lat obrachunkowych;
 • Księgowanie wyposażenia w KPiR na raporcie jest wykazana kwota z kolumny 13 (zakup jest kosztem) i kolumny 15 (zakup nie jest kosztem). Przepis o wyposażeniu dotyczy KPiR, przy Ryczałcie należy korzystać z modułu Środki Trwałe;
 • Na zakładce VAT usunięto opcję „bez VAT” i domyślnie zaznaczono Sprzedaż;
 • Dodano komunikat przed wywołaniem deklaracji PIT-5 i PIT-5L z informacją, że ta deklaracja jest „poglądowa” i zaleca się korzystanie z raportów Rozliczenia PIT;
 • Uzupełniono raport Księgowania na kontach o pobieranie danych z daty „do”.

Magazyn:

 • Poprawiono przenoszenie jednostek dodatkowych przy powielaniu dokumentów;
 • Dodano możliwość wskazania ścieżki eksportu danych do DANE_FIK.DBF;
 • Skorygowano przenoszenie terminu przydatności do spożycia przy tworzeniu FZ z PZ;
 • Skorygowano przenoszenie opakowań zbiorczych przy powielaniu dokumentów;
 • Skorygowano przenoszenie opakowań zbiorczych przy wczytywaniu dokumentu ze schowka;
 • Dodano kolumny z wartościami netto oraz brutto w Kartotece faktur VAT;
 • Usprawniono drukowanie raportu Zestawienie dokumentów sprzedaży z zaznaczonym dokumentem WZ;
 • Udoskonalono zachowanie skrótu klawiszowego „Insert” w magazynie zmieniający ilość danej pozycji – obecnie obsługiwane są również opakowania zbiorcze;
 • Dodano wzorzec zamówienia do dostawcy zawierający: nazwę, indeks, symbol bez cen.

Kadry i płace:

 • Dodano komunikaty o wewnętrznych błędach programu na etapie ich wystąpienia;
 • Wprowadzono poprawki mające na celu podnieść ogólną stabilność programu;
 • Do wersji 17.09 w raporcie zestawienie składek ZUS i podatków jest używane prawidłowe konto bankowe dla pola Nr konta US w sekcji 6. Podatki;
 • Usprawniono proces pozyskania informacji o wykorzystanym urlopie pracownika;
 • Poprawiono błąd uniemożliwiający zamknięcie okna słownika świąt, a także wyeliminowano podatność tego okna na niepoprawne dane.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.