Nowa wersja programu DGCS System – 17.10

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 17.10 r170323. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 17.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Poniżej przesyłamy szczegółowy wykaz zmian:

System:

  • Dopasowano rozmiary na zakładkach w taki sposób, aby wszystkie dane były widoczne w otwieranych kartotekach, które dotychczas przy minimalnych wymaganiach rozdzielczości ekranu nie mieściły się na ekranie;
  • Poprawiono podpisywanie pliku przy pracy przez Winflector. Jeżeli w nazwie katalogu klienta Winflector są spacje, to podczas uruchomienia procesu podpisu na kliencie katalog „ze spacjami w nazwie” był interpretowany jako kilka parametrów, co nie pozwala na uruchomienie aplikacji klienckiej XMLSigner.

Księgowość:

  • Rozszerzono tabelkę z danymi na zakładce VAT;
  • Przywrócono przeliczanie danych kwotowych wprowadzanych na zakładce VAT do tych, które funkcjonowały w wersji 17.08.

Magazyn:

  • Poprawiono zachowania kartoteki faktur VAT przy wyborze wyświetlania dokumentów wybranego kontrahenta;
  • Wyeliminowano błędną wartość rozrachunku w przypadku edycji faktur VAT przy wczytanej przy starcie programu zakładki kartoteki faktur VAT;
  • Wyeliminowano błąd uruchamiania Magazynu na loginie innym niż adm w specyficznych przypadkach;

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.