Nowa wersja programu DGCS System – 17.11

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 17.11 r170331. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 17.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Poniżej przesyłamy szczegółowy wykaz zmian:

System:

 • Dodano pobieranie kursów walut z serwera NBP przy starcie programu;
 • Dodano wydruk raportu kasowego w walucie;
 • Dodano kolumnę “Wystawił”, po której może być ustawione wyszukiwanie w polu CFT, przy zbiorczym drukowaniu dokumentów kasowych.

Magazyn:

 • Usprawniono edycję pozycji w przypadku, gdy na dokumencie występują opakowania zbiorcze;
 • Poprawiono zerowanie wartości dokumentu PZ po zmianie kursu na fakturze zakupu;
 • Przeniesiono przyciski na górę okna w opcji Rozrachunki → Kartoteka należności / zobowiązań;
 • Udoskonalono utrzymanie prawidłowej kwoty rozrachunku w przypadku edycji faktury zakupu i sprzedaży.

Księgowość:

 • Usprawniono księgowanie w Księdze Handlowej. W poprzedniej wersji, jeżeli firma nie była VATowcem to przy drugim wprowadzeniu wpisu bez VAT system podpowiadał datę 01-01-1970 r.;
 • Dla modułu KPiR dodano podpowiadanie kursu waluty przy rozliczaniu rozrachunku walutowego;
 • Dodano komunikat dla użytkownika podczas księgowania w module Księga Handlowa z użyciem wzorców księgowania, gdy po wybraniu wzorca nie pojawiają się dane w tabelce rozksięgowania;
 • Dodano nowe wzorce deklaracji VAT-R (13), VAT-Z (5) i VAT-9M (7);
 • Poprawiono księgowanie, jeżeli ustawiona jest waluta domyślna inna niż PLN;
 • Usprawniono edycję zapisów w module KPiR o podpowiedź poprzedniego terminu płatności oraz poprzednią kwotę płatności;
 • Dodano nowe wzory deklaracji: AKC-4 (5), AKC-4B (6), AKC-4C (6), AKC-4E (6) i AKC-WW (5);
 • W dokumentach powiązanych dodano nazwę magazynu oraz nazwę kasy, co ułatwia identyfikacje dokumentu w momencie usuwania go z księgowości lub edytowania po stronie Magazynu lub Kasy;
 • Poprawiono wydruk deklaracji, jeżeli w polu „text area” tekst zaczyna się od enter-a

Kadry i Płace:

 • Dodano nowy wzór świadectwo pracy;
 • Wprowadzono usprawnienia w mechanizmach wczytujących formuły ograniczające ewentualne błędy;
 • Naprawiono błąd, występujący podczas drukowania listy płac, w której podstawiona była aktualna informacja o wymiarze czasu pracy pracownika.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.