Nowa wersja programu DGCS System – 18.03

Szanowni Państwo,

informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 18.03 r180111. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 18.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

 • Zmieniono mechanizm naliczania odsetek w programie;
 • Zmieniono rozmiar okna dodawania konta bankowego w Konfiguracji programu;
 • Usprawniono zakładanie bazy danych z danymi przykładowymi;
 • W oknie „Konfiguracja baz danych” dodano opcję sprawdź aktualizacje. Menu główne Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje.

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono zapamiętywanie przypisania kontrahenta do grupy kontrahentów w chwili dodawania nowego kontrahenta;
 • Zmieniono wyświetlanie kwoty netto i brutto w podsumowaniu w „Kartotece zamówień od klientów”;
 • Poprawiono wyświetlanie pola „Typ faktury” w oknie głównym programu;
 • Zmodyfikowano import danych z Magazynu Multi o możliwość wyboru nazwy Kontrahenta;
 • Dodano możliwość uaktualnienia danych z GUS przy edycji danych kontrahenta;
 • Usprawniono działanie przycisku T w wyszukiwaniu danych w słowniku kontrahentów;
 • Usprawniono zapamiętywanie danych w oknie „Wystawiany dokument” w konfiguracji wyświetlanych podsumowań;
 • Zmieniono edycję dokumentu sprzedaży i zakupu o przeliczanie pozostałej zaległości;
 • W kolektorze danych (ZEBEX Z-90000) dodano obsługę dodatkowych kodów kreskowych.

Moduły księgowe:

 • Usprawniono import z pliku DANE_FIK.DBF przy zakładaniu kont analitycznych kontrahentów;
 • Zmieniono wysyłanie e-deklaracji PIT-28 w przypadku, gdy zawieszana była działalność, gdzie na deklaracji wszystkie kwoty przychodów są zerami w poszczególnych stawkach ryczałtowych;
 • Przy imporcie danych z Subiekta program pomija zerowe księgowania;
 • Zmieniono odświeżanie wpisów przy ustawionym parametrze „Włącz seryjne wprowadzanie księgowań i ewidencji VAT”;
 • Usprawniono księgowanie faktury WNT z 50% odliczeniem VAT;
 • Zmieniono rozmiar okna „Dodawania wpisu”, aby mieściło się przy minimalnej rozdzielczości;

Moduł Kadry i Płace:

 • Usprawniono mechanizm walidacji etatu przy imporcie danych z programu Płace DOS;
 • W oknie umów cywilnoprawnych wyeliminowano błędne odświeżanie danych umowy;
 • Uaktualniono zmienne finansowe na rok 2018 takie jak: minimalne wynagrodzenie, podstawa społeczna dla urlopu wychowawczego, podstawa ZUS właściciela, maksymalna podstawa ZUS;
 • Uaktualniono stawkę minimalną w umowach zlecenie na rok 2018;
 • Dostosowano zakładkę „Przelew ZUS” w oknie „Przelewy” do nowych standardów. Uaktualniono między innymi wydruk oraz automatyczne podpowiadanie konta ZUS z danych firmy. W przyszłych aktualizacjach zostanie dodana opcja podpowiadania kwoty dla tego rodzaju przelewu.

Ważne!
Klienci, którzy już zainstalowali wersję 18.00 programu DGCS System, aby zaktualizować program powinni pobrać aktualną wersję programu ze strony dgcs.pl.