Nowa wersja programu DGCS System – 18.14 r180316

Nowa wersja programu DGCS System – 18.14 r180316

Szanowni Państwo,

informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 18.14 r180316. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 18.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

  • Dodano wystawianie i rozliczanie faktur zaliczkowych z kartoteki faktur zaliczkowych;
  • Usprawniono wyświetlanie kartoteki zakupów w przypadku otwarcia kartoteki bez wyświetlonych dokumentów;
  • Zmieniono ewidencję VAT – od tej wersji w przypadku wystawienia faktury z paragonów, to faktura jest w rejestrze VAT z datą VAT ostatniego paragonu, a nie paragony, tak jak to było poprzednio. Wymusiło to wprowadzenie ograniczenia – można teraz wystawiać faktury do paragonów tylko z tego samego miesiąca.

Moduły księgowe:

  • Dla uproszczonych księgowości dodano możliwość importu z JPK FA i JPK VAT w wersji 3 tylko do rejestrów VAT;
  • Usprawniono edycję zapisu w KPiR w przypadku, gdy do jednego konta rozrachunkowego przypisanych jest kilku kontrahentów – po anulowaniu wyboru kontrahneta do rozrachunku nie można było zapisać edycji;
  • Do raportów kontrolnych dodano raport sprawdzający daty. Raport pokazuje zapisy, gdzie data dokumentu jest różna od daty VAT lub data dokumentu jest różna od daty księgowania;
  • Usprawniono księgowanie danych z pliku DANE_FIK.DBF, o wprowadzanie kwoty w rejestrze VAT;

Moduł Kadry i Płace:

  • Uaktualniono wydruk „Zestawienie składek ZUS i podatków”. Od teraz na wydruk trafia numer konta ZUS. Numer konta można określić w oknie „Danych Firmy”;
  • Usprawniono edycje w oknie umów o pracę, wyeliminowano błąd odświeżania danych występujący w niektórych przypadkach podczas edycji.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.