Nowa wersja programu DGCS System – 18.16 r180326

Nowa wersja programu DGCS System – 18.16 r180326

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 18.16 r180326. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 18.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

Usprawniono zapamiętywanie kolumn w oknie Faktura zakupu (stary sposób wprowadzania przyjęć);
Usprawniono zapamiętywanie kolumn w oknie: „Kartoteka faktur VAT”, „Należności według kontrahenta”;
Przywrócono dodawanie grupy towarów przy dodawaniu nowego towaru i dodaniu nowej grupy towarów.

Moduły księgowe:

Dodano parametr dostępny w ustawieniach “Deklaracje i JPK VAT”. Jeżeli go zaznaczymy, to kwoty netto zostaną przeniesione w zależności od procentowego odliczenia VAT. Dotyczy tylko generowania deklaracji i JPK VAT (3);
Dodano zapamiętywanie parametru „Nie pokazuj więcej okna” w oknie „Powiadomienie o ustawieniach deklaracji”;
Przy imporcie danych z pliku DANE_FIK.DBF w przypadku, gdy ustawienia w programie nie są kompatybilne (różne ustawienia w planie kont od ustawień długości znaków w konfiguracji) wyświetlono listę dokumentów wraz z odpowiednim komunikatem;
Dodano wydruk księgi zgodnie z widokiem w oknie (według LP);

Moduł Kadry i Płace:

Zmieniono zachowanie okna urlopów po zmianie pracownika w tabelce nie ustawia go w aktywnym kontekście pracownika „w kontrolce w prawym górnym rogu”;
Usprawniono podpowiadanie kodu ubezpieczenia na podstawie zmiany statusu pracownika;
Zmieniono zachowanie modułu pojawiające się w niektóry przypadkach podczas edycji danych umowy o pracę i uniemożliwiające jej edycję.

Moduł Środki Trwałe:

Usprawniono wydruk dokumentu OT z uwzględnieniem modernizacji w przypadku, gdy dotychczasowe umorzenie podatkowe było inne niż księgowe.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.