Nowa wersja programu DGCS System – 18.20 r180419

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 18.20 r180419. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 18.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:
System:

Usprawniono uruchamianie aplikacji SerweryM2M z ustawionymi alarmami o wyłączenie komunikatu „Czy chcesz używać tej kopii programu do wysyłania alarmów”;
W aplikacji SerweryM2M w opcji Ustawienia alarmów → Przydziel prawo zatwierdzania kom. usprawniono działanie przycisków;
Dodano opcję zmiany własnego hasła przez użytkownika w menu „Plik → Zmień hasło”;
Usprawniono możliwość nadawania uprawnień w programie.

Moduły magazynowe:

Ukryto okno generowania planu dokumentów cyklicznych przy wystawianiu „Faktury zakupu”, sytuacja występowała w przypadku, gdy dla „Faktury sprzedaży” zaznaczona została opcja „Generuj plan cyklicznego wystawiania dokumentów sprzedaży/wydania” a następnie wybrana „Fakturę zakupu”;
Usprawniono wyświetlanie kwot zaliczki w Kartotece zamówień od klientów”;
Dodano pobieranie danych z GUS w Słowniku Odbiorców;
Wyłączono opcję „Usuń towary ze stanem zerowym z aktualnego magazynu”;
Dodano uprawnienie do wymuszania numeru w oknie głównym;
Usprawniono odświeżanie danych przy przejściu z otwartej zakładki do okna głównego i z powrotem o pozostawienie zaznaczonej pozycji w kartotece;
Integracja z Shoper – wprowadzono rozszerzenie indeksowania kontrahentów importowanych ze sklepu uwzględniające specyfikę kontrahentów niezarejestrowanych;
Integracja ze sklepami internetowymi – wprowadzono rozszerzenie indeksowania kontrahenta o adres e-mail;
Integracja ze sklepami internetowymi – wprowadzono przenoszenie sposobu płatności i terminu płatności do danych zamówienia – według nazwy sposobu. Ustawianie domyślnego sposobu płatności kontrahenta jeśli nie zostanie zidentyfikowany sposób słownikowy;
Produkcja – zmieniono działanie okna demontażu, które teraz uwzględnia demontaż również z poziomu dokumentu MM;
Produkcja – dodano monit o wybór dokumentu RW przy demontażu z dokumentu produkcyjnego powiązanego z wieloma RW;
Produkcja – dodana została funkcja produkcji i demontażu ze wskazaniem magazynu przy składniku wyrobu. Zarówno w produkcji zaawansowanej jak i w produkcji podstawowej. Działa z opcją automatycznego tworzenia dokumentu MM;
Produkcja – dodano raport weryfikacji brakujących przypisań magazynu do surowców;
Produkcja – dodano jako opcja możliwość wyszukiwania przyjęcia (np za pomocą czytnika kodów kreskowych) w oknie produkcji wg przyjęć.

Moduły Księgowe:

Dodano nowe wzory deklaracji: AKC-WW(6), AKC-4E (7), AKC-4C (7), AKC-4B (7), AKC-4 (6).

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.