Nowa wersja programu DGCS System – 18.21 r180425

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 18.21 r180425. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 18.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:
System:
Moduły magazynowe:

Produkcja – usprawniono wyświetlanie dokumentów w „Kartotece dokumentów produkcji”;
Przywrócono możliwość sortowania dany po kolumnach w Słowniki → Definicje towarów;
Dodano możliwość pokazania tylko faktur z paragonów w raporcie “Zestawienie dokumentów sprzedaży”.

Moduły Księgowe:

Dodano możliwość wczytywania i wysyłania pliku JPK WB (Jednolity Plik Kontrolny dla wyciągu bankowego) wygenerowanego po stronie banku;
Przy wypełnianiu deklaracji VAT-R wyłączono automatyczne zaznaczanie pola numer 8 w przypadku, gdy deklaracja jest składana po raz pierwszy.

Moduł Kadry i Płace:

Dodano możliwość generowania deklaracji PIT-4R w wersji 7;
Uaktualniono procent składki wypadkowej dla nowych baz z 1,8% do 1,67%;
Dodano mechanizm proponowania uaktualnienia stawki wypadkowej dla istniejących baz;
Usprawniono walidacje danych dla raportu „Zestawienia składek ZUS i podatków”;
5. Dodano obsługę dwóch kodów ubezpieczenia ZUS:
– 0580 – osoba prowadząca pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego,
– 0581 – osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego;
Usprawniono odświeżanie ustawień płacowych w oknie głównym programu.

Moduły Środki Trwałe:

Usprawniono zmianę stanu inwestycji – po zakończeniu inwestycji będzie następować automatyczne przejście do Kartoteki Środków Trwałych (w trybie edycji);

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.

Pytania?
Napisz na partner@dgcs.pl