Nowa wersja programu DGCS System – 18.23 r180607

informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 18.23 r180607. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 18.00. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:
System:

Przywrócono możliwość zapisywania plików PDF z podpisem kwalifikowanym.

Moduły magazynowe:

Usprawniono edycję faktury VAT w przypadku, gdy jest zapłacona gotówką.

Moduł Kadry i Płace:

Dodano wyświetlanie drugiej osoby reprezentującej firmę na wydruku faktury/rachunku w zakładce „Rachunki” dla opcji „Umowy cywilnoprawne”.

Moduł Środki Trwałe:

Usprawniono księgowanie odpisów środków trwałych, dla których wprowadzono MPK, ale nie wybrano pozycji ze słownika MPK.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.