Nowa wersja programu DGCS System – 18.51 r180606

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 18.51 r180606. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 18.50. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:
System:

Przywrócono możliwość zapisywania plików PDF z podpisem kwalifikowanym;
Usprawniono podpisywanie deklaracji i plików JPK w przypadku, gdy na czytniku jest kilka certyfikatów na tą samą osobę;
W oknie parametrów przy opcji Ochrona danych osobowych wyświetlono informację w jaki sposób dany poziom zabezpieczeń jest realizowany;
Zmieniono siłę hasła dla poziomu wysokiego, gdzie dodano wymaganie wprowadzenia co najmniej jednego znaku specjalnego. W bazach danych, w których był ustawiony dotychczas poziom wysoki, zostanie on zachowany (nowy poziom wysoki będzie niedostępny do wyboru). W pozostałych przypadkach, zostanie ukryty stary poziom wysoki. Jeśli w bazie danych był ustawiony stary poziom wysoki, po zmianie na inny poziom i zapisaniu, stary poziom będzie niedostępny;
Usprawniono pseudonimizację danych o nadawanie tego samego identyfikatora;
Usprawniono anonimizacji/pseudonimizacji danych kontrahenta. Po anonimizacji/pseudonimizacji danych kontrahenta, kontrahent zostanie ukryty. Aby depseudonimizować dane kontrahenta w słowniku kontrahentów w modułach magazynowych i księgowych, najpierw należy przywrócić kontrahenta do widocznych. Depseudonimizacja ustawia kontrahenta jako widocznego, aby po depseudonimizacji jego danych w innych modułach kontrahent był widoczny;
Dodano możliwość anonimizacji danych w przypadku, gdy dokumenty na kontrahenta są zaksięgowane.

Moduły magazynowe:

Usprawniono zapamiętywanie położenia okna, kolumn i ich rozmiarów w oknie „Rozlicz dokument”;
Usprawniono edycję danych w słowniku kontrahentów, gdzie przy edycji danych i przejściu do innej (głównej) zakładki program wychodzi z trybu edycji;
Produkcja – uporządkowanie opcji w panelu konfiguracji produkcji zaawansowanej;
Produkcja – dodano nową opcję konwersji pozycji MM na pozycje RW po produkcji z uwzględnieniem magazynów na surowcach;
Produkcja – dodano nową opcję konwersji pozycji MM na pozycje PW po demontażu z uwzględnieniem magazynów na surowcach;
Produkcja – dodano uprawnienie do wejścia do okna surowców wyrobu i ich edycji;
Produkcja – dodatek „Surowce wyrobu” z dostępem do informacji o towarze oraz stanem magazynowym;
Produkcja – kartoteka dokumentów produkcyjnych, zleceń produkcyjnych, zleceń produkcji zewnętrznej, demontażu, katalog wyrobów, drzewo wyrobów otwierane w osobnych zakładkach;
Produkcja – wywołanie podglądu dokumentu produkcji w oknie demontażu;
Produkcja – demontaż według definicji wyrobu dla dokumentów produkcji zawierających więcej jak jeden wyrób;
Raporty towaru – etykietowanie dla pozycji wystawianego dokumentu w oknie głównym (panel Wystawiany dokument) – pod klawiszem Opcje → Raporty oraz Opcje → Etykietowanie.

Moduły Księgowe:

Dodano możliwość wczytywania wyciągów bankowych w formacie MT-940 w walucie dla banków BGŻ, PKO SA, PKO BP i Raiffeisen, w taki sposób, że kurs waluty wybierany jest przez użytkownika dla całego wyciągu.

Moduł Kadry i Płace:

Przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek dla rachunków w umowach-cywilnoprawnych stale wykorzystywany jest 1 próg podatkowy (obecnie 18%) także w przypadku dochodów przekraczających w skali roku ten próg podatkowy;
Usprawniono proces dodawania nieobecności przez przygotowanie okna dialogowego wspomagającego rejestrację absencji w programie;
Umożliwiono dodawanie za pomocą jednego wpisu nieobecności (absencji) mających miejsce na przełomie miesiąca, a także trwających dłuższy okres (np. ponad miesiąc) z automatycznym rozdzielaniem takiej absencji na wiele wpisów;
W raporcie „Zestawienie składek ZUS i podatków” wyłączono prezentowanie (naliczanie) składek finansowanych z Budżetu Państwa (dot. składek z tytułu: zasiłków macierzyńskich oraz z tytułu: urlopów wychowawczych);
Dodano możliwość ewidencji numeru zwolnienia lekarskiego podczas dodawania absencji.

Moduł Środki Trwałe:

Usprawniono księgowanie odpisów środków trwałych, dla których wprowadzono MPK, ale nie wybrano pozycji ze słownika MPK.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.