Nowa wersja programu DGCS System – 18.59 r180827

Szanowni Państwo,

informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 18.59 r180827. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 18.50. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Przywrócono możliwość usuwania ofert oraz zamówień;
 • Umożliwiono użytkownikom eksport/import zapisanych w ustawieniach perspektyw;
 • Produkcja – dodano czas w polach z datą produkcji na dokumentach RW, PW i samym Dokumencie Produkcji;
 • Produkcja – dodano symbol magazynu wyrobu do numeru PW, gdy magazyn jest zmieniany na czas produkcji;
 • Produkcja – wyłączono nadmiarowe zapytania o „Symbol Kosztu” z produkcji zaawansowanej, jeśli nie posiada się licencji na moduł dodatkowy „Analizy i raporty zaawansowane”;
 • Produkcja – dodano możliwość zmiany struktury wyrobu z poziomu okna produkcji według przyjęć (ale bez weryfikowania dostępności surowców);
 • Produkcja – dodano pole „Wystawiający” na Dokumencie Produkcji.

Moduły księgowe:

 • Zmieniono opis deklaracji VAT-7 wersja 18 w ewidencji odliczeń i doliczeń;
 • W podpowiedzi podczas księgowania na zakładce VAT w oknie „Powiązanie rodzajów ewidencji VAT” oraz w ustawieniach parametrów Deklaracji i JPK zmieniono opisy dotyczące deklaracji VAT-7 wersja 18;
 • Na raporcie „Rozliczenie VAT” usprawniono wyświetlanie częściowego odliczenia;
 • Usprawniono odświeżanie zapisów z poziomu rejestru VAT w przypadku, gdy ustawiony jest parametr seryjnego wprowadzania dokumentów do księgi/dziennika/vat;
 • Usprawniono wejście do kartoteki e-Deklaracji, po wcześniejszym zapisaniu deklaracji;
 • Dodano zabezpieczenia przy generowaniu deklaracji VAT-7 w wersji 18 odnośnie pól odpowiedzialnych za zwrot podatku – pola 57-61 oraz 68-70.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.