Nowa wersja programu DGCS System – 18.66 r181107

Szanowni Państwo,

informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System – 18.66 r181107. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 18.50. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

  • Dodano parametr określający ilość dni dla pobierania kursów walut z serwera NBP przy starcie programu. Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Uaktualnienia → “Ilość dni, z których pobierane będą kursy walut”;
  • Usprawniono wyświetlanie czcionki w programie na komputerach firmy Dell.

Moduły magazynowe:

  • Dodano parametr dla rabatu globalnego nadawanego przy realizacji zamówienia. Parametr dostępny jest w opcji: Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Parametry → Zamówienia → “Przy realizacji zamówienia od klienta w oknie głównym uwzględniaj globalny rabat kontrahenta”. Jeżeli odznaczymy ten parametr, to przy realizacji zamówienia przenoszona jest kwota z zamówienia;
  • Zmieniono generowanie “Noty uznaniowej”, która w poprzedniej wersji zapisywała nagłówek dokumentu do rejestru VAT i przy generowaniu pliku JPK VAT program informował, że nie jest uzupełniony numer dokumentu.

Moduły księgowe:

  • W deklaracji UPL-1 wer. 6 w polu 4 wprowadzono możliwość wpisania nazwy Urzędu Skarbowego;
  • Usprawniono automatyczne księgowanie faktury VAT-marża w przypadku, gdy cena zakupu była wyższa niż cena sprzedaży;
  • W uproszczonych księgowościach udostępniono raport o prawdopodobnie zdublowanych księgowaniach. Dostępny w menu: Raporty → Kontrolne → “Zestawienie dokumentów prawdopodobnie zdublowanych”.
  • Usprawniono księgowanie transakcji trójstronnej. Sprzedaż w transakcji trójstronnej wprowadzamy jako WDT-TT i to spowoduje wypełnienie pola 11 w deklaracji VAT-7 oraz odpowiednie wypełnienie deklaracji VAT-UE. Zakup natomiast wprowadzamy jako WNT-TT ze stawka VAT należny (zw, 0%) i oznaczamy, ze nie przysługuje prawo odliczenia – spowoduje to wypełnienie pola 23 na kwotę netto oraz pola 24 na 0 i nie będzie wypełnień w polach odpowiedzialnych za zakup 43, 44, 45 i 46.

Moduł Kadry i Płace:

  • Usprawniono okno dodawania absencji, poprawiono możliwość określenia liczby godzin pracy dla pojedynczej absencji;
  • Zwiększono miejsce na podpis w skróconym wydruku listy płac.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.