Zaznacz stronę

DGCS System (dawniej INFOR System) 12.00. Nowa generacja już dostępna!

Już dziś można zamówić DGCS System (dawniej INFOR System) generacja 12. Nasze oprogramowanie jest gotowe do pracy w 2015 roku.

DGCS System (dawniej INFOR System) 12. zostało dokładnie przetestowany w naszym środowisku testowym. Z całą odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że nasze oprogramowanie jest przygotowane do pracy w 2015 roku– Andrzej Puchalski Doradca Podatkowy Kancelarii Doradztwa Gospodarczego DGCS S.A.

Nowa generacja DGCS System (dawniej INFOR System) to wiele nowych dodatków i ułatwień usprawniających Twoją codzienną pracę. Każdy użytkownik, który zaktualizuje dotychczasowe oprogramowanie płynnie rozpocznie pracę w 2015 roku.

Poniżej przesyłamy listę nowych funkcjonalności:

DGCS System (dawniej INFOR System):

 • nowa wersja serwera bazy danych Firebird – 2.5.x
 • pobieranie danych klientów z GUS na podstawie wprowadzonego NIP
 • możliwość wydruku każdej tabeli według ustawionych opcji
 • możliwość ustalenia tematu i treści wiadomości e-mail wysyłanych raportów/wydruków

DGCS System (dawniej INFOR System) Magazyn

 • zamówienia do dostawców w oknie głównym wraz z możliwością częściowej realizacji
 • schowek na dokumenty w oknie głównym
 • faktury cykliczne
 • nazwa towaru w cennikach

DGCS System (dawniej INFOR System) moduły księgowe:

 • budżetowanie – moduł zaawansowany
 • tabela ze szczegółami rozszerzona o kwoty w walucie obcej w KPiR na kolumnach i Ryczałcie na stawkach ryczałtu
 • możliwość podejrzenia wszystkich nierozliczonych rozrachunków z poziomu wyboru konta księgowego przy dodawaniu wpisu
 • możliwość podejrzenia wszystkich nierozliczonych rozrachunków z poziomu dodawania i edycji wyciągu bankowego
 • dodana możliwość masowego ustawienia symbolu księgowego z poziomu dodawania i edycji wyciągu bankowego
 • rozszerzenie opcji kopiowania paczek o prefiks i sufiks wzorca numeracji paczki
 • masowe ustawianie paczek w narzędziach administracyjnych
 • dodany raport prezentujący należności i zobowiązania do dnia
 • dodane skrócone definicje sprawozdań finansowych przy imporcie domyślnych danych początkowych
 • dostosowano deklaracje do wzorów obowiązujących w 2015 roku: NIP-2 (10), NIP-8 (1), PIT-28 (18), PIT-28/A (15), PIT-28/B (13), PIT-O (20), PIT-D (24), PIT-37 (21), PIT-36 (21), PIT-36L (10), PIT-B (13), PIT-4R (5), PIT-8AR (4), PIT-11 (21), PIT-40 (20) i PIT-R (17).

DGCS System (dawniej INFOR System) Kadry i Płace

 • dodano daty świąt obowiązujących w 2015
 • nowe kody tytułów ubezpieczeń obowiązujące od 01.01.2015.
 • okno urlopów i obsługa naliczeń urlopów oraz innych nieobecności urlopowych
 • przenoszenie danych o STANOWISKU między umowami / aneksami a Danymi pracownika
 • alarmy i przypomnienia – w tym o kończących się UMOWACH O PRACĘ
 • kalendarze dla właścicieli i zleceniobiorców
 • modyfikacje naliczanie czasu pracy – w oknie Czas pracy podsumowanie miesięczne
 • okno ‘Dodatkowe ustawienia’ w Menu: ‘Ustawienia’
 • ulepszona obsługę Listy rocznej dostępnej w Menadżerze list płac
 • zmieniono relacje miedzy wprowadzeniem nieobecności a czasem pracy (obecnością) w celu automatycznego przenoszenia danych i uwzględniania danych z wprowadzonych nieobecności. 35
 • modyfikacja wydruku umowy zlecenie przez uzupełnienie na wydruk umowy zlecenie adresu Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy 35
 • uwzględnianie zaokrągleń ekwiwalentów za pranie i składników które są uwzględnianie tylko do wypłaty
 • rozdzielenie liczenia podstaw chorobowej i wypadkowej od wcześniejszej Podstawy chorobowej i wypadkowej
 • deklaracje PIT-4R (5), PIT-8AR (4), PIT-11 (21), PIT-40 (20) i PIT-R (17) oraz CIT-8 (21) z załącznikami obsłużone w module e-Deklaracji

Jeśli chcą Państwo zamówić DGCS System (dawniej INFOR System) proszę kliknąć tutaj.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ