Zaznacz stronę

DGCS System (dawniej INFOR System) 12.02

Opublikowana została nowa wersja programu DGCS System (dawniej INFOR System) – 12.02. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 12. Dla użytkowników starszych generacji wersja płatna zgodnie z cennikiem. Wersja wprowadza wiele zmian i udogodnień w codziennej pracy.

DGCS System (dawniej INFOR System)

  • udoskonalona została obsługa zagranicznego adresu zamieszkania podatnika w e-deklaracjach PIT-11,
  • w e-deklaracjach PIT-11 i PIT-40 dla pracownika zagranicznego dodano obsługę pola z NIP-em/PESEL-em,
  • poprawiono obsługę wysyłki zbiorczych e-deklaracji w przypadku, gdy jedna z baz danych nie została zaktualizowana do struktury bazy z najnowszej generacji programu. W takim przypadku nieuaktualnione bazy są pomijane,
  • w kartotece przygotowanych e-deklaracji dodano opcję “Usuwania zaznaczonych” do masowego usuwania deklaracji,
  • poprawiono możliwość wysyłki wiadomości z programu. Powodem jest zmiana polityki Google odnośnie aplikacji zewnętrznych. Konieczne jest też na koncie Google zezwolenie na dostęp do aplikacji “mniej bezpiecznych”, https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps,

Księgowość

  • podano nowy wzorzec deklaracji UPL-1 (wersja 4),

Magazyn

  • usprawniono raport Zestawienie zakupów wg. towarów w cenach zakupu
  • dodano wzorzec dokumentu WZ z płatnościami i wagą jednostkową towaru oraz wagą łączną towarów na dokumencie,

Kadry i Płace

  • dodano możliwość drukowania deklaracji oraz wysyłania zbiorczych e-deklaracji

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ