Zaznacz stronę

DGCS System (dawniej INFOR System) 12.07

Informujemy, że opublikowana została nowa wersja programu DGCS System (dawniej INFOR System) – 12.07. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji 12. Dla użytkowników starszych generacji wersja płatna zgodnie zcennikiem.

DGCS System (dawniej INFOR System):

 • dodano możliwość edycji danych dokumentu kasowego – kontrahenta, opis oraz pozycje dokumentu kasowego,
 • wprowadzono obsługę nowej wyszukiwarki danych kontrahenta z GUS.

DGCS System (dawniej INFOR System) Księga Handlowa, KPiR i Zbiorcze e-Deklaracje:

 • poprawiono błąd, który występował przy wczytywaniu wyciągu bankowego – w słowniku kont bankowych kontrahentów
 • poprawiono deklarację CIT-8 (w. 21),
 • udoskonalono odświeżanie szczegółów w rejestrach VAT,
 • poprawiono datę dokumentu oraz datę księgowania przy księgowaniu dokumentów VAT o ustawienie daty ostatnio księgowanego zapisu
 • poprawiono deklarację PIT-5, gdzie do polu 52 przenoszone są kwoty z pola 54 poprzedniej deklaracji oraz PIT-5L, gdzie do pola 31 przenoszona jest kwota z pola 33 poprzedniej deklaracji
 • zmieniono deklarację CIT-8, przy wysyłce e-Deklaracji system nie bierze pod uwagę załączników tej deklaracji, jeżeli w polach 22, 24 lub 25 wpisana jest wartość ‘0’,
 • poprawiono wysyłkę e-deklaracji CIT-8 z załącznikiem CIT-ST
 • poprawiono możliwość wysyłania CIT-8 (w. 21) jako e-Deklaracji.

DGCS System (dawniej INFOR System) Magazyn:

 • usprawiono obsługę sprzedaży danego towaru wedługg przyjęć,
 • poprawiono podpowiadanie domyślnej formy płatności ustawionej w konfiguracji programu (Wystawianie dokumentów) przy wystawianiu faktury z dokumentu WZ.

DGCS System (dawniej INFOR System) Kadry i Płace:

 • dodano obsługę deklaracji PIT-11 w wersji 22 i wysyłki jako e-Deklarację.

DGCS System (dawniej INFOR System) Środki Trwałe:

 • dodano wyświetlanie kto, kiedy i w jakiej wersji programu modyfikował wpis kartoteki Środka Trwałego. Informacja widoczna jest na dole zakładki danych podstawowych Środków Trwałych,
 • dodano generowanie wyjątku, gdy pod kartoteką zdefiniowano wstrzymania cykliczne na wszystkie miesiące w roku.

Aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.

Zapraszamy do składania zamówień u naszych dystrybutorów oraz partnerów.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ